நாம் வழங்குவது

On 20th of October ,2017 @ Union Chemicals Lanka Plc
Closing Date: 31st October 2017
Issuing Entry Forms: From 01st to 30th October 2017
Closing Date and Time: November 14, 2017 at 9:00 hrs. GMT
Commence on 07th November 2017 / Application Closing Date: 2017.11.02 More Details: 011-2605278
On 24th October 2017 @ Technical Services Division, IDB / More Details: 011-2605278
On 25th October 2017 @ Technical Services Division, IDB / More Details: 011-2605278
On 26th October 2017 @ Technical Services Division, IDB / More Details: 011-2605278

இலங்கை கைத்தொழில்
அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கின்றோம்

Industrial Development Board (IDB) is the prime State Organization established 
for the Promotion and Development of Industries in Sri Lanka.

We cater mainly to Sri Lankan Enterprises and individuals and
institutions those are concerned about this field.

செய்தி மற்றும் நடைமுறையிலுள்ள நிகழ்வுகள்

நிகழ்வு அட்டவணை

தி செ பு வி வெ ஞா
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
14
15
16
18
21
22
23
27
29
30
31
 • Vestibulum Facilisis

  Vestibulum facilisis rhoncus tempor. Duis non ipsum volutpat, rhoncus nisi sed

  26 July 2016
 • Vestibulum Facilisis

  Vestibulum facilisis rhoncus tempor. Duis non ipsum volutpat, rhoncus nisi sed

  26 July 2016
 • Vestibulum Facilisis

  Vestibulum facilisis rhoncus tempor. Duis non ipsum volutpat, rhoncus nisi sed

  26 July 2016
 • Vestibulum Facilisis

  Vestibulum facilisis rhoncus tempor. Duis non ipsum volutpat, rhoncus nisi sed

  26 July 2016
 • Vestibulum Facilisis

  Vestibulum facilisis rhoncus tempor. Duis non ipsum volutpat, rhoncus nisi sed

  26 July 2016
 • Vestibulum Facilisis

  Vestibulum facilisis rhoncus tempor. Duis non ipsum volutpat, rhoncus nisi sed

  26 July 2016

ஊடக வெளியீடுகள்

செய்தி மடல் பதிவு

கைத்தொழில் அபிவிருத்திச் சபையிலிருந்து சமீபத்திய செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகளைப் பெறவும்.

காப்பகப்படுத்தப்பட்டதைக் காண்க

அடைவுகளுக்கு

முகவரி

615, காலி வீதி,
கடுபெத்த, மொறட்டுவ,
இலங்கை.

தொடர்பு இல

011-2605323,
2605326-7, 2605394
2624846-7

மின்னஞ்சல்

info@idb.gov.lk


captcha loading...

பகிர்வுகளுக்கு இணையுங்கள்

       yec

Scroll To Top