සහතිකපත් පාඨමාලාව - පානීය ජලය බෝතල් කිරිම

water c
මෑත කාලීනව ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ ජීවන රටාව වෙනස් වීමත් සමඟ ඔවුන්ගේ ආහාර රටාව ක්ෂණික හෝ භාවිතයට සුදානම් හෝ පිසු ආහාර සඳහා යොමු විය. ඒ සමඟ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය හා රැගෙනයාමේ පහසුව කෙරෙහි වැඩි අවධානය යොමු වූ අතර ඇසුරුම් කරන ලද ආහාර ද්‍රව්‍ය බෙහෙවින් ජනප්‍රිය විය. මෙම ඉල්ලුම බෝතල් කල පානීය ජලය සඳහා ද යොමු වූ අතර ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය, බෝතල් කල පානිය ජලය නිෂ්පාදනය කිරීම, කර්මාන්තයක් ලෙස ආරම්භ කිරීම සඳහා තාක්ෂණය ලබා දීමෙන් පුරෝගාමී මෙහෙවරක් ඉටු කළේය. ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලව ඇති ස්වාභාවික සම්පතක් ලෙස ගැනෙන පිරිසිදු ජලය ලබා ගැනීමේ ජල මූලාශ්‍ර යහමින් පැවතීම මෙම කර්මාන්තය වර්ධනය වීමටත්, එය ස්ථාපිත වීමටත් ඉවහල් විය. මෙතෙක් පැවති එක් දින තාක්ෂණික පුහුණු වැඩමුළු සහභාගීවූන්ගේ ඉල්ලීම මත පස් දින සහතිකපත් පාඨමාලාවක් දක්වා විකාශනය කරන ලදි. මෙහි දී උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුතු පානීය ජලය බෝතල් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දැනුම ඉතා සරලව සහ පුළුල්ව ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වේ.

ආරම්භය - 2017 නොවැම්බර් 18
ගාස්තුව - රු. 12,000 + 15 % වැට් (රු.13,800/=)
පාඨමාලාවට සහභාගී වීම සඳහා 2017/11/11 දිනට පෙර ලියාපදිංචි විය යුතුය.

(සහභාගීවන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව 25 දෙනෙකුට සීමා කර ඇති හෙයින් ලියාපදිංචි වීමේ අනුපිළිවෙල මත ප්‍රමුඛතාවය හිමිවේ.)


වැඩි විස්තර

අධ්‍යක්ෂ, තාක්ෂණික සේවා අංශය
ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය 
අංක: 615, ගාලු පාර, කටුබැද්ද, මොරටුව 

දුරකථන : 011-2605278/2605326
ෆැක්ස් අංක : 011-2623846/ 011-2607002
ඊ-මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scroll To Top