සේවා ලාභීන්ගේ ඉල්ලීම මත පාදකව පහත අනු අංශ පිළිබඳ තාක්ෂණික පැවරුම් වැඩමුළු මෙම අංශය පවත්වයි.

ආහාර පිරිසැකසුම් අංශය

 • ආහාර ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන
 • සෝයා නිෂ්පාදන
 • පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන
 • බේකරු නිෂ්පාදන
 • රසකැවිලි නිෂ්පාදන
 • කිරි නිෂ්පාදන
 • කුළුබඩු පිරිසැකසුම් නිෂ්පාදන
 • කුළුබඩු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන
 • මාළු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන
 • පළතුරු හා එළවළු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන
 • ඖෂධීය නිෂ්පාදන
 • සුළු ආහාර
 • ආහාර ඇසුරුම් හා ලේබල් කිරීමේ තාක්ෂණය

රසායනික ද්‍රව්‍ය අංශය

 • බැටරි අම්ල හා බැටරි වතුර
 • ඉටිපන්දම්
 • විලවුන්
 • ක්ෂාලක, විෂබීජ නාශක සහ එයාර් ෆ්‍රෙෂ්නර්
 • හඳුන්කූරු
 • තීන්ත සහ බිත්ති ආලේපන
 • PVA ගම්
 • තිනර් හා ටර්පන්ටයින්
 • පානීය ජලය බෝතල් කිරීම
 • ජීව වායු
 • දැව ආරක්ෂක
 • අපද්‍රව්‍ය පිරියම් කිරීම

තෙල් සහ ෆයිබර් අංශය

 • දැව හා දැව ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන
 • කෙසෙල් කෙඳි හා අගය එකතුකළ නිෂ්පාදන
 • කොහු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන
 • පොල් තෙල්
 • නැවුම් පොල් තෙල්
 • අත්‍යාවශ්‍ය තෙල් නිස්සාරණය
 • නීම් තෙල් නිස්සාරණය
 • කපු පුළුන්
 • අතින් තැනූ කඩදාසවලින් අගය එකතු කළ නිපැයුම්
 • අභ්‍යාස පොත්
 • මෘදු දැව පිරියම් කිරීම
 • සබන්

ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය අංශය

 • බිම් ගඩොල්, උළු හා බිත්ති ගඩොල්
 • වැලි කඩදාසි
 • සිමෙන්ති ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන
 • පණ පදම් කළ වෙර ගැන්වූ ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන
 • කොන්ක්‍රීට් පයිප්ප
 • සෙරමික් නිෂ්පාදන
 • ඩොලමයිට් පොහොර හා ඩොලමයිට් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන
 • මැටි ගඩොල්
 • ග්‍රැනයිට් නිෂ්පාදන
 • රතු මැටි නිෂ්පාදන
 • හුණු පෝරණු
 • උපදේශනය

විමසීම්


අධ්‍යක්ෂ (TSD)

: +94 112 605 278
: tsdidb[at]gmail.com

අපගේ සේවාවන්

Scroll To Top