கைத்தோழில் அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கிறோம்

வணிக யோசனை

முகப்பு >>   Business Idea

நீங்கள் தொழில் தொடங்குவீர்களா?

Embark on your entrepreneurial journey with confidence by taking our insightful quiz designed to gauge your readiness and passion for starting your own business. Discover your potential and pave the way for a successful venture in the thriving industrial landscape of Ceylon.
/18
30 votes, 4.1 avg
560
ஜனவரி 10, 2023

வணிக யோசனை வினாக்கள்

1 / 18

வகை: பேரார்வம்

1.உங்கள் சொந்த தொழிலைத் தொடங்க உங்களுக்கு வலுவான ஆசை இருக்கிறதா?

2 / 18

வகை: பேரார்வம்

2.நீங்கள், உங்கள் குடும்பம் மற்றும் சமூகம் உண்மையில் இதில் முதலீடு செய்திருக்கிறீர்களா?

3 / 18

வகை: பேரார்வம்

3. உங்கள் சொந்த வியாபாரத்தை உருவாக்க தூந்துதல் உள்ளதா?

4 / 18

வகை: பேரார்வம்

4.நடைமுறையில் வேறு எதையும் விட உங்கள் வியாபார வெற்றிக்கு முன்னுரிமை அளிக்க விரும்புகிறீர்களா?

5 / 18

வகை: உலகளாவிய நோக்குநிலை

5.உங்கள் இலக்குகளை அடைவதில் உங்கள் முயற்சிகள் அனைத்தையும் கவனம் செலுத்துவதில் நீங்கள் உறுதியாக இருக்கிறீர்களா?

6 / 18

வகை: உலகளாவிய நோக்குநிலை

6.உங்கள் நிறுவனத்திற்கு திட்டவட்டமான இலக்குகளை நிர்ணயிக்க முடியுமா?

7 / 18

வகை: முடிவுகளைக் குறிக்கும்

7.நீங்கள் மன அழுத்த சூழ்நிலைகளில் அமைதியாக இருக்க முடியுமா, உங்களுக்குத் தேவையான உண்மைகளைப் பெற முடியுமா மற்றும் சிக்கலை தாமதப்படுத்தாமல் அல்லது மற்றொரு நபருக்கு மாற்றாமல் தீர்க்கமான நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமா?

8 / 18

வகை: ரிஸ்க் எடுப்பது

8.100% பாதுகாப்பான ஒரு நிறுவனத்தின் திட்டம் இல்லை. அவை எப்பொழுதும் தோல்வியடையும் வாய்ப்பு உல்ளதை பற்றி உங்களுக்குத் தெரியுமா மற்றும் உங்கள் நிறுவனம் வீழ்ச்சியடையக்கூடும் என்பதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா ?

9 / 18

வகை: ரிஸ்க் எடுப்பது

9.உங்கள் வியாபாரம் உண்மையாக இருக்கவும், வெற்றி பெறவும் நீங்கள் உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும் என்பது உங்கள் வியாபாரத்தை கிட்டத்தட்ட எல்லாவற்றுக்கும் முன் வைக்க நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் .நீங்கள் நீண்ட காலம் வியாபாரத்தில் இருக்க விரும்புகிறீர்களா

10 / 18

வகை: மன அழுத்தத்தைக் கையாளும் திறன்

10.பல வணிகப் பங்குதாரர்களை நிர்வகித்தல் மற்றும் நீண்ட நேரத்தைச் செலவிடும் கடினமான தீர்மானங்களை மேற்கொள்ளும் போது, தொழில்முனைவோர் மிகுந்த மன அழுத்தத்தில் உள்ளனர்?

11 / 18

வகை: மன அழுத்தத்தைக் கையாளும் திறன்

11.துன்பத்தில் உள்ள வாய்ப்புகளை உங்களால் பார்க்க முடியுமா?

12 / 18

வகை: சமூக ஆதரவு

12.உங்கள் வணிகத்தை நடத்துவதற்கு நிறைய நேரமும் உழைப்பும் தேவைப்படும் உங்கள் நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் மற்றும் பிற வியாபார கூட்டாளிகள் உங்களுக்கு போதுமான ஆதரவை வழங்குவார்களா?

13 / 18

வகை: நிதி நிலைமை

13.ஒரு திரைப்படத்தைத் தொடங்கும்போது நிதி ஆதாரங்கள் கிடைப்பது முக்கியம், உங்கள் வியாபாரத்தைத் தொடங்க நிதியை மட்டும் சேமித்து வைத்திருக்கிறீர்களா?

14 / 18

வகை: நிதி நிலைமை

14.உங்கள் குடும்பத்தினர் அல்லது நெருங்கிய நண்பர்கள் யாராவது உங்களுக்கு கடன் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறார்களா?

15 / 18

வகை: நிதி நிலைமை

15.வியாபாரத்தை தொடக்க கடன் வழங்குனரிடம் ஏதேனும் நிதி அல்லது கடன் வரலாறு உள்ளதா?

16 / 18

வகை: வியாபார மேலாண்மை திறன்

16.உங்கள் நிறுவனத்தை திறம்பட இயக்கும் திறன் வியாபார மேலாண்மை திறன்களாக குறிப்பிடப்படுகிறது. சந்தைப்படுத்தல் விற்பனை, செலவு அல்லது ஊழியர்களை ஊக்கப்படுத்துதல் போன்ற வணிக நிர்வாகத்தின் ஏதேனும் அம்சங்களில் நீங்கள் திறமையானவரா?

17 / 18

வகை: உங்கள் சமூகத்திற்கான அர்ப்பணிப்பு

17.சமூகத்தின் வளர்ச்சி ஒரு தொழிலதிபரால் கணிசமாக பாதிக்கப்படுகிறது .இந்த நிலை உங்களுக்கு புரிகிறதா ?

18 / 18

வகை: உங்கள் சமூகத்திற்கான அர்ப்பணிப்பு

18.ஒட்டுமொத்த சமூகமும் சமூக முன்னேற்றத்திற்கு உதவுவதில் நீங்கள் அர்ப்பணிப்புடன் இருக்கிறீர்களா?

உங்கள பற்றி எங்களிடம் எங்களிடம் கூறுங்கள்

Your score is

0%

Please rate this quiz

How to make a business idea

Crafting a compelling business idea begins with identifying a market need or solving a problem. Dive into thorough market research, tap into your passions, and envision unique solutions to carve out a distinctive niche that aligns with the evolving demands of the business landscape.

 

Download Now

Sample business ideas for you

Embark on your entrepreneurial journey with confidence by taking our insightful quiz designed to gauge your readiness and passion for starting your own business. Discover your potential and pave the way for a successful venture in the thriving industrial landscape of Ceylon.

 

Download Now

நீங்கள் தொழில் தொடங்குவீர்களா?

படி 1 of 2