கைத்தோழில் அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கிறோம்

இன்குபேட்டர் வசதிகள்

இயந்திரசாதனம்

பாதணி மற்றும் தோல் பொருட்கள் சார்ந்த கைத்தொழில்களில் நுழைவதற்கு வசதியளிக்கும் பொருட்டு புதிய கைத்தொழில்களை ஆரம்பிப்பதற்கு ஆரம்பித்தில் சலுகை விலையின் கீழ் பயிற்சி பெற்ற ஆட்களுக்கு தேவையான கைத்தொழில பாதுகாப்பு வசதிகள் நிலையத்தினால் வழங்கப்படுகின்றது.

பின்வரும் இயந்திரங்களை சலுகை கட்டண அடிப்படையில் பயன்படுத்துவதற்கு கம்பனிகளுக்கும் சிறிய மற்றும் நடுத்தர கைத்தொழில்களுக்கு வழங்குவதற்கு வசதியளிக்கப்படுகின்றது.

மீண்டும் செயல்படுத்தவும்

சறுக்கு இயந்திரம்

தட்டையான படுக்கை தையல் இயந்திரம்

பிரிக்கும் இயந்திரம்

அமுக்கி மற்றும் தெளிப்பு

படுக்கைக்குப் பின் தையல் இயந்திரம்

ஜிக் ஐாக் தையல் இயந்திரம்

மெருகூட்டல் மற்றும் முடித்த இயந்திரம்

சிலிண்டர் படுக்கை தையல் இயந்திரம்

கிளிக் செய்யும் இயந்திரம்

பட்டா வெட்டும் இயந்திரம்

சரம் நீடித்த மற்றும் மேல் Seaming Stroble

அழத்த இயந்திரம்

Rubber Injection Moulding – Fuo Yuan Yi FU120A Machine

\

அரைத்தல்,அழத்தல்,வெளியேற்றுதள்,உட்செலுத்தல்,மோல்டிங்,ஆட்டோ கிளேவ் வலகனைசேஷன் ஆகியவற்றுக்கான இயந்திர வசதிகள்

எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கள் யுனிவர்சல் சோதனை இயந்திரம்

\

தனிப்பட்டதேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக S.L.S.I மற்றும் ISO தரதிலைளுக்குத் தேவையான சோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன் Alpha Rheometer,ODR 2000,Mooney Viscometer,Din Abrader,Swell Tester,Tensometer,Flexometer,Wallace Plastometer,Rebound Resilient Tester மற்றும் SLS Standard அகியவை முக்கிய உபகரணங்களாகும் இந்த வசதிகள் எந்தவொரு ரப்பர் அடிப்படை தொழில்சாலைக்கு கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.