கைத்தோழில் அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கிறோம்

பொறியியல் பிரிவு

IDB யின் பொறியியல் பிரிவு இலங்கையின் பொருளாதாரத்திள் பொருத்தமான தொழில்துறைகளின் வளர்ச்சிக்கு பொருத்தமான பொறியியல் தளத்தை வழங்கும் சுய நிலையான முக்கிய பிரிவாகும். நாட்டின் நிலையான தொழில்துறை வளர்ச்சியை நோக்கி அமைப்பின் முன்னனி பார்வைப் பகிர்வுப் பிரிவாகச் செயல்படுத்துவது அதின் தோக்கமாகும் மட்றும் தொழில்துறை யினருக்கு அவர்களின் நோக்கமாகும் மட்றும் தொழில்துறையினருக்கு அவர்களின் நோக்கங்கலை அடைய தொழில்நுட்ப மற்றும் செயல்பாட்டு ஆதரவை மேம்படுத்தும். மேலும் வளங்களை பயமுறுத்துவதை உகந்த முறையில் பயன்படுத்துவதற்கான உதவிகளை வழங்குகிறது.

தொழில்துறையினரின் உலோகம் மற்றும் உலோகம் அல்லாத பொருட்கள் உற்பத்தியின் அடிப்படைக் காரணிகள் (உழைப்பு, தொழில்நுட்பம மற்றும் மூலப்பொருட்கள்) பற்றிய ஆய்வுகளை இந்த பிரிவு செயல்படுத்துகிறது. மேலும் பங்குதாரர்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இணங்குவது பிரிவின் முக்கிய நோக்கமாகும். போட்டித்தன்மை வாய்ந்த உலகளாவிய தொழில்துறை சூழலுடன் போட்டியிடுவதற்கு தரம் மற்றும் தரநிலைகள் மூலம் போட்டி நன்மைகளை அனைத்து தொழில்களுக்கும் வழங்குவதே தொழில்மு றை பொறியியல் தீர்வுகள் மற்றும் சேவைகளை வழங்குவதாகும்.

இறுதியில், பொறியியல் பிரிவு இலங்கையின் நிலையான தொழில்துறை மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை நோக்கி எதிர்பார்க்கப்படும் முடிவுகளை வழங்குவதற்காக IDBயின் தொலைநோக்கு, பணி மற்றும் இலக்குகளுடன் இணங்கி தங்கள் பிரதேசஉத்தி பற்றும் நோக்கங்களை வரையறுத்துள்ளது.

சேவைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள்

\

உள்நாட்டு தயாரிப்புகளுக்கு தொடர்புடைய சான்றிதழ்கள் மறிக்கைகள் வழங்குள்.

\

தொழில் சார்ந்த தேவைகளுக்கான தொழில் சாத்திய அறிக்கைகள் மற்றும் மதிப்பீட்டு அறிக்கைகளை வழங்கவும்.

\

திட்டங்களை உருவாக்குதல், மதிப்பீட்டு செய்தல் மற்றும் ஆலோசனை சேவைகள்

\

இயந்திரங்கள் மற்றும் ஆலைகளின் செயல்திறனுக்காக தொழில்துறையில் மூன்றாம் தரப்பு சான்றிதழாக செயல்படுங்கள்

\

கோரிக்கையின் பேரில் அனைத்து அரசு. நிறுவனங்களிலும் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழக்களைப் பிரிதித்துவப் படுத்துதள்

\

ஆலை மறீறும் இயந்திரங்களை வடிவமைத்தல், இயந்திரங்களை தயாரிப்பதில் பயிற்சி நடத்துகல்

\

செயல்முலை தொழில்நுட்பம் மற்றும் மேம்பாடு பற்றிய தொழில்நுட்பம் அறிவை வழங்குதல்.

\

CNC இயந்திரங்கள், சாயங்கள், வடிவமைப்பு சேவைகள் மற்றும் பணிமனை வசதிகள்.

\

துன்டல்உலை வசதி, கரையோர தொழில்நுட்ப பயிற்சி, ஆலோசனை மற்றும் கரையோர சேவைகள்.

\

ஆப்டிகல் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ் சோதனை பொருள் மற்றும் தயாரிப்பு உலேகவியல் சோதனை மற்றும் சரிபார்ப்புள்

\

ரப்பர் பொருட்கள் மேம்பாடு மற்றும் சேவைகள்

\

நிக்கல், துத்தநாகம் மற்றும் செம்பு போன்றவையின் மின் முலாம் சேவைகள்

\

உள்நாட்டு கொதிகலன் மற்றும் அழத்தக் கப்பல் உற்பத்தியாளர்களை மேம்படுத்துதல், வடிவமைப்பு சான்றிதழ் மற்றும் சேனகளைத் தொடங்குதல்.

\

உள்ளுர் மதிப்பு கூட்டு தலில் (LVA) விலைநிர்ணயம்

\

உள்நாட்டு ஆட்டோமொபைல் தொழில் மற்றும் உதிரிபாக உற்பத்தியாளர்களை மேம்படுத்த உதவுங்கள்

\

தொழில்நுட்பப் பயிற்சி மற்றும் ஆலோசனைகள் ஆகிய வசதிகளை வழங்குவதன் முலம் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களை உருவாக்குதள்

\

IDB தொழில்துறைகளில் சேவைகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை வழங்குதல்

\

புதிய தொழில்துறை மண்டலங்களை நிறுவ உதவுதள்

\

துறை அமைச்சகம் மற்றும் பிற அரசு நிறுவனங்களுக்கு தொழில்துறை பொறியியல் பரிந்துரைகள், ஆலோசனைகள் மற்றும் ஆலோசனைகள்

\

IDB மற்றும் பிற அரசு நிறுவனங்களுக்கு மின், சிவில் மற்றும் இயந்திர பொறியியல் சேவைகளை வழங்குதல்

பிரிவுகள்

பிராந்திய அபிவிருத்தி

தொழில்முனைவோர் வளர்ச்சி

தொழில்நுட்ப சேவைகள்

பொறியியல்

தோல் உற்பத்தி

இறப்பர் உற்பத்திகள் அபிவிருத்தி

சந்தைப்படுத்தல்

திட்டமிடல்

தொழில்துறை எஸ்டேட்

சேவை பிரிவுகள்

பொறியியல் பிரிவு சேவைகள்
 1. தலைமை பொறியாளர் அலுவலகம்
  1. Homologation product certificates
   1. Homologation product certificates
   2. ஹோமோலோகேஷன் தயாரிப்பு அறிக்கைகள்
   3. Industry feasibility reports
   4. இயந்திர மதிப்பீடு அறிக்கைகள்
   5. தொழில்துறை ஆலோசனை
   6. 1.1.6 இயந்திரங்கள் மற்றும் ஆலைகளின் செயல்திறனுக்கான மூன்றாம் தரப்பு சான்றிதழாக செயல்படுங்கள்
   7. தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுக்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துங்கள்
   8. ஆர்டர் புக்கிங் மையமாக விரிவாக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பு
   9. விநியோகச் சங்கிலியில் தொழில்துறையினர் மற்றும் முக்கிய பங்குதாரர்களை இணைக்கவும்
   10. IDB மற்றும் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை உருவாக்குங்கள் அவர்களின் தொழில்துறை வெற்றிக்கான தொழில்நுட்பங்கள்
   11. புதிய மற்றும் உலகளாவிய தொழில்துறை வீரர்கள், நிபுணர்கள் மற்றும் SMEகள் மத்தியில் வாய்ப்புகள் மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
   12. பொறியியல் தயாரிப்பு புதுமை மற்றும் முன்மாதிரி மேம்பாடுகளை வலுப்படுத்த அரசு நிறுவனங்களுடனான ஒத்துழைப்பை விரிவாக்குங்கள்
   13. கொதிகலன் மற்றும் அழுத்தக் கப்பல் ஆராய்ச்சி, மேம்பாடு மற்றும் ஒழுங்குமுறை மையம் மூலம் உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களை மேம்படுத்துங்கள்
   14. தொழில்துறையினரின் அறிவு, யோசனைகள் மற்றும் புதுமைகளை அவர்களின் சர்வதேச மற்றும் உள்நாட்டு சக நிறுவனங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக தேசிய உள்நாட்டு உற்பத்தி கண்காட்சியை நடத்த உதவுங்கள்.
   15. மூலோபாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உற்பத்தித் தொழில்களை ஈர்ப்பு, மேம்பாடு மற்றும் உருவாக்கம் ஆகியவற்றில் வரி அமைச்சகத்திற்கு உதவுதல்
   16. துறை அமைச்சகம் மற்றும் பிற அரசு நிறுவனங்களுக்கு தொழில்துறை பொறியியல் பரிந்துரைகள், ஆலோசனைகள் மற்றும் ஆலோசனைகள்
   17. உள்ளுர் மதிப்பு கூட்டு தலில் (LVA) விலைநிர்ணயம்
  2. Engineering Training Services
   1. தொழில்துறை பொறியியல் பயிற்சி வகுப்புகள் (IETC)
  3. பொறியியல் வடிவமைப்பு, சேவைகள்
   1. வடிவமைப்பு ஆலை மற்றும் இயந்திரங்கள்
   2. செயல்முறை பகுப்பாய்வு
   3. இயந்திரங்கள் தயாரிப்பதில் பயிற்சி
   4. செயல்முலை தொழில்நுட்பம் மற்றும் மேம்பாடு பற்றிய தொழில்நுட்பம் அறிவை வழங்குதல்.
   5. EV ஆட்டோமொபைல் தொழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் உதவி
   6. Develop the domestic Automobile industry and component manufacturers
   7. 1.3.7 கொதிகலன் மற்றும் அழுத்தம் கப்பல் வடிவமைப்பு சான்றிதழ் மற்றும் மேம்பாடு
   8. 1.3.8 பொறியியல் வரைதல் மற்றும் CAD இல் உதவுங்கள்
   9. 1.3.9 நோக்கத்திற்காக இயந்திரங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து செயல்திறனைச் சரிபார்க்க உதவுங்கள்
  4. 1.4 பட்டறைகள் சேவைகள்
   1. 1.4.1 பொறியியல் பட்டறை சேவைகள்
    1. உலோகக் கூறுகளின் எந்திரம் லேத், அரைத்தல், வடிவமைத்தல் மற்றும் துளையிடுதல்
    2. 1.4.1.2 எஃகு கூறுகளின் வெப்ப சிகிச்சை
    3. மேற்பரப்பு அரைத்தல் மற்றும் உருளை அரைத்தல்
    4. Fabrication by Metal arc and oxy-acetylene Welding
   2. இயந்திரசாதன படைப்பாக்கம்
   3. 1.4.3 ஒரு கருவி மையமாக சேவை
   4. இயந்திரங்களை நிரலாக்கம், நிறுவுதல் மற்றும் ஆணையிடுதல்
  5. CNC இயந்திர சேவைகள்
   1. 1.5.1 CNC 5 axis Milling & 2 axis Lathe எந்திர சேவைகள்
   2. Die, and Mould services
   3. CAD, CAM services
   4. Training in CAD, CAM
  6. Foundry Services
   1. Induction furnace facility, Metal Casting
    1. Casting of grey cast iron components
    2. Ductile cast iron components
    3. Casting of Aluminum, Copper, Brass and Bronze components
   2. Pattern Making
   3. Third-party product certification
   4. Training & Consultancy
   5. Metal based Import & Export recommendations & assistance
   6. Provide recommendations for line ministry metal-based requests
   7. Field inspections
   8. Metal-related Technical reports
   9. In house training in Foundry process & field visits for trainees and undergraduates
    1. Group training program on foundry technology for foundry menu
    2. Group training program in foundry technology for Professionals
   10. Any other services to Promote Foundry culture
   11. Fulfill requirements of import substitutes in the Government sector & distribute orders among the private sector
   12. Engineering assistance in Metal & Scrap activities.
  7. Metallurgy Services
   1. Optical emission spectrometer test
   2. Product metallurgy testing and verifications
   3. Type of Metal Testing
    1. உலோகத்திற்கான காபன் பகுப்பாய்வு சோதனை
    2. வன்மை சோதனை
    3. விறைப்பு சோதனை
    4. நீட்சி சோதனை
    5. Bending & Compression strength test
    6. Metallographic Testing – Micro structure test for metal
   4. Foundry Moulding Sand tests
    1. ஈரலிப்பு சோதனை
    2. ஊடுருவுத்திறன் சோதனை
    3. அமுக்கச் சோதனை
    4. மணிப்பருமன் விநியோக சோதனை
    5. மொத்த கணி உள்ளடக்க சோதனை
    6. செயல்திறனுடைய களி உள்ளடக்க சோதனை
  8. Civil and Project Engineering Services
   1. Assist in Industrialist for Government tendering procedures
   2. Preparation specifications and BOQs
   3. Coordinating and consulting special government projects
   4. Manage services for IDB Industrial Estates
   5. Design & develop infrastructure facilities in Industrial Estates
   6. Assist line ministry to develop new Industrial Estates
  9. Electrical and Energy Services
   1. Coordinate Industrial energy auditing
   2. Coordinating electrical safety auditing
   3. Provide electrical-related infrastructure facilities in Industrial Estates
   4. Manage electrical services for IDB Industrial Estates
   5. Electrical knowledge base workshops for Industrialists
  10. Appropriate Technology Research & Development Centre (ATRDC) – Pannala
   1. 1.4.1 பொறியியல் பட்டறை சேவைகள்
    1. உலோகக் கூறுகளின் எந்திரம் லேத், அரைத்தல், வடிவமைத்தல் மற்றும் துளையிடுதல்
    2. 1.4.1.2 எஃகு கூறுகளின் வெப்ப சிகிச்சை
    3. மேற்பரப்பு அரைத்தல் மற்றும் உருளை அரைத்தல்
    4. Fabrication by Metal arc and oxy-acetylene welding
   2. Manufacture of machinery for small and micro industries
   3. இயந்திர மதிப்பீடு அறிக்கைகள்
   4. Conduct training programs for Industrialist and Entrepreneurs
  11. Common services Centre – Mathara
   1. 1.4.1 பொறியியல் பட்டறை சேவைகள்
    1. உலோகக் கூறுகளின் எந்திரம் லேத், அரைத்தல், வடிவமைத்தல் மற்றும் துளையிடுதல்
    2. Fabrication by Metal arc and oxy-acetylene welding
   2. Manufacture of machinery for small and micro industries
  12. மின்முலாம் பூசுதல் மையம் - பேலியகொட
   1. Electroplating Services
    1. Bright nickel chrome plating
    2. Acid zinc plating
    3. Bright copper plating
    4. Hard chromium plating
    5. Barrel plating for bright copper
    6. Barrel plating for bright nickel
   2. Electrolyte analysis reports
    1. Bright nickel plating
    2. Acid Copper Plating
    3. Cyanide Copper plating
    4. Acid Zinc plating
    5. Chromium plating
   3. Polishing and buffing of metal substrates
   4. Advisory services on troubleshooting and rectifying plating problems
  13. Brassware Centre – Pilimathalawa

பிரிவுத் தலைவர்

திரு. டபிள்யூ. ஏ . பி . கே. நிஷாந்த
இயக்குனர் பொறியியல்
CEng, MIESL, MDP, PGD FM (Colombo), BSc Eng. (Hons)
துணை இயக்குநர் ஜெனரல்– மேம்பாடு (சட்டம்)

தலைமை பொறியாளர் அலுவலகம்

இயக்குனர் பொறியியல்

பெயர்‌ : Mr. W.A.P.K. Nishantha
தலைப்பு: Consultancy, Value addition & Feasibility
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 319
நீட்டிப்பு: 136
மின்னஞ்சல் : idbeng@gmail.com

இயந்திர பொறியாளர்

பெயர்‌ : Mr. B.G. Dissanayake
தலைப்பு: Valuation, and Machinery
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 319
நீட்டிப்பு: 137
மின்னஞ்சல் : idbeng@gmail.com

Engineering Assistant

பெயர்‌ : Ms. N. Ishanka L. Aththanayake
தலைப்பு: Orders handling, and Job related
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 326
நீட்டிப்பு: 194
மின்னஞ்சல் : idbeng@gmail.com

வளர்ச்சி அலுவலர்

பெயர்‌ : Mrs. K.M.M Perere
தலைப்பு: Development works
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 319
நீட்டிப்பு: 137
மின்னஞ்சல் : idbeng@gmail.com

Design, Component Manufacturing And Automobile Sector

இயந்திர பொறியாளர்

பெயர்‌ : Mr. K. Kumara
தலைப்பு: Design, CAD, CAM, Automobile
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 326/7
நீட்டிப்பு: 194
மின்னஞ்சல் : engineering@idb.lk

இயந்திர பொறியாளர்

பெயர்‌ : Mr. D. Sadun T. De Silva
தலைப்பு: Training, and Designing
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 326/7
நீட்டிப்பு: 194
மின்னஞ்சல் : engineering@idb.lk

இயந்திர பொறியாளர்

பெயர்‌ : Mr. T.A. Osadha I. Somarathne
தலைப்பு: Boiler and pressure Vessel
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 326/7
நீட்டிப்பு: 138
மின்னஞ்சல் : engineering@idb.lk

Civil And Projects Sector

Civil Engineer

பெயர்‌ : Mr. K.G. Malsha Praneeth
தலைப்பு: Projects, Civil sector
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 326/7
நீட்டிப்பு: 139
மின்னஞ்சல் : idbengcivil@gmail.com

Quantity Surveyer

பெயர்‌ : Mr. L.T. Manoj Ranasinghe
தலைப்பு: Specifications, BOQs
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 326/7
நீட்டிப்பு: 139
மின்னஞ்சல் : idbengcivil@gmail.com

Electrical and Energy Sector

Electrical Engineer

பெயர்‌ : Mrs. Manushi Kalpage
தலைப்பு: Electrical & Energy sector
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 326/7
நீட்டிப்பு: 138
மின்னஞ்சல் : idbeng.electrical@gmail.com

Engineering Assistant

பெயர்‌ : Mr. N.D.V. Aravinda Jayarathna
தலைப்பு: SSpecifications, BOQs
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 326/7
நீட்டிப்பு: 138
மின்னஞ்சல் : idbeng.electrical@gmail.com

CNC, Die and Mould Services

Engineering Assistant

பெயர்‌ : Mr. D.K.K. Kotagama
தலைப்பு: Trainings, CAD, CAM
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்:
நீட்டிப்பு:
மின்னஞ்சல் : idbeng@gmail.com

Engineering Assistant

பெயர்‌ : Mr. J.P.Dinusha S.M. De Silva
தலைப்பு: Trainings, CNC and machining
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்:
நீட்டிப்பு:
மின்னஞ்சல் : idbeng@gmail.com

Main Workshop at Head Office

இயந்திர பொறியாளர்

பெயர்‌: Mr. R.G. Palitha Pushpakumara
Subject: Machining & Workshop
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 632 486
நீட்டிப்பு: 144
மின்னஞ்சல் :idbeng@gmail.com

Foundry Services

Foundry Engineer

பெயர்‌: Mr. Ruwan Weerasooriya
Subject:  Casting & Foundry
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 886
நீட்டிப்பு: 171
மின்னஞ்சல் : idbfoundry@gmail.com

Foundry Engineer

பெயர்‌: Mr. B. Ajith Kumarasiri
Subject:  Casting & Foundry
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 886
நீட்டிப்பு: 171
மின்னஞ்சல் : idbfoundry@gmail.com

இயந்திர பொறியாளர்

பெயர்‌ Mr. S.D. Viraj Kulasekare
Subject:   Metal & Scrap
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 886
நீட்டிப்பு: 171
மின்னஞ்சல் : idbfoundry@gmail.com

Senior Engineering Assistant

பெயர்‌: Mr. C.L. Kumbukgolla
Subject: Inspections
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 886
நீட்டிப்பு: 171
மின்னஞ்சல் : idbfoundry@gmail.com

Metallurgy Laboratory

Material Engineer

பெயர்‌: Mr. V.S.Chanaka Vithanage
Subject:  Material analysis & trainings
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 886
நீட்டிப்பு: 171
மின்னஞ்சல் : idbfoundry@gmail.com

Senior Laboratory Assistant

பெயர்‌: Mr. W.A.R. Dabarera
Subject: Spectrometer & Metallurgy tests
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 886
நீட்டிப்பு: 171
மின்னஞ்சல் : idbfoundry@gmail.com

Appropriate Technology Research & Development Centre
(Atrdc) – Pannala

இயந்திர பொறியாளர்

பெயர்‌: Mrs. G.G.J.C. Jayawardane
Subject: Machinery, Technology and valuation
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 037 2 246 029
மின்னஞ்சல் : idbatc@gmail.com

Common Service Centre (CSC) – Mathara

இயந்திர பொறியாளர்

பெயர்‌: Mr. G.S. Nanayakkara
Subject: Machinery & Workshop related
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 041 222 2907
மின்னஞ்சல் : commonservicecentre@gmail.com

Brassware Centre – Pilimathalawa

இயந்திர பொறியாளர்

பெயர்‌திரு. ஆர்.ஜி. பாலித புஷ்பகுமார
Subject: Machining & Workshop
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்:011 2 632 486
நீட்டிப்பு:144
தொலைபேசி இலக்கம்:077 782 5853
மின்னஞ்சல் :idbeng@gmail.com

Rubber Product Development Centre – Peliyagoda

துணை இயக்குனர்

பெயர்‌: Mrs. Samangi De Silva
Subject:  Rubber related
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: +94112930747
நீட்டிப்பு: 19
தொலைபேசி இலக்கம்: +94705930747
மின்னஞ்சல் : idbpld.rub@gmail.com