கைத்தோழில் அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கிறோம்

பொறியியல் பிரிவு

முகப்பு >> பிரிவு >>   Engineering Division
IDB யின் பொறியியல் பிரிவு இலங்கையின் பொருளாதாரத்திள் பொருத்தமான தொழில்துறைகளின் வளர்ச்சிக்கு பொருத்தமான பொறியியல் தளத்தை வழங்கும் சுய நிலையான முக்கிய பிரிவாகும். நாட்டின் நிலையான தொழில்துறை வளர்ச்சியை நோக்கி அமைப்பின் முன்னனி பார்வைப் பகிர்வுப் பிரிவாகச் செயல்படுத்துவது அதின் தோக்கமாகும் மட்றும் தொழில்துறை யினருக்கு அவர்களின் நோக்கமாகும் மட்றும் தொழில்துறையினருக்கு அவர்களின் நோக்கங்கலை அடைய தொழில்நுட்ப மற்றும் செயல்பாட்டு ஆதரவை மேம்படுத்தும். மேலும் வளங்களை பயமுறுத்துவதை உகந்த முறையில் பயன்படுத்துவதற்கான உதவிகளை வழங்குகிறது.

தொழில்துறையினரின் உலோகம் மற்றும் உலோகம் அல்லாத பொருட்கள் உற்பத்தியின் அடிப்படைக் காரணிகள் (உழைப்பு, தொழில்நுட்பம மற்றும் மூலப்பொருட்கள்) பற்றிய ஆய்வுகளை இந்த பிரிவு செயல்படுத்துகிறது. மேலும் பங்குதாரர்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இணங்குவது பிரிவின் முக்கிய நோக்கமாகும். போட்டித்தன்மை வாய்ந்த உலகளாவிய தொழில்துறை சூழலுடன் போட்டியிடுவதற்கு தரம் மற்றும் தரநிலைகள் மூலம் போட்டி நன்மைகளை அனைத்து தொழில்களுக்கும் வழங்குவதே தொழில்மு றை பொறியியல் தீர்வுகள் மற்றும் சேவைகளை வழங்குவதாகும்.

இறுதியில், பொறியியல் பிரிவு இலங்கையின் நிலையான தொழில்துறை மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை நோக்கி எதிர்பார்க்கப்படும் முடிவுகளை வழங்குவதற்காக IDBயின் தொலைநோக்கு, பணி மற்றும் இலக்குகளுடன் இணங்கி தங்கள் பிரதேசஉத்தி பற்றும் நோக்கங்களை வரையறுத்துள்ளது.

சேவைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள்

\

உள்நாட்டு தயாரிப்புகளுக்கு தொடர்புடைய சான்றிதழ்கள் மறிக்கைகள் வழங்குள்.

\

தொழில் சார்ந்த தேவைகளுக்கான தொழில் சாத்திய அறிக்கைகள் மற்றும் மதிப்பீட்டு அறிக்கைகளை வழங்கவும்.

\

திட்டங்களை உருவாக்குதல், மதிப்பீட்டு செய்தல் மற்றும் ஆலோசனை சேவைகள்

\

இயந்திரங்கள் மற்றும் ஆலைகளின் செயல்திறனுக்காக தொழில்துறையில் மூன்றாம் தரப்பு சான்றிதழாக செயல்படுங்கள்

\

கோரிக்கையின் பேரில் அனைத்து அரசு. நிறுவனங்களிலும் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழக்களைப் பிரிதித்துவப் படுத்துதள்

\

ஆலை மறீறும் இயந்திரங்களை வடிவமைத்தல், இயந்திரங்களை தயாரிப்பதில் பயிற்சி நடத்துகல்

\

செயல்முலை தொழில்நுட்பம் மற்றும் மேம்பாடு பற்றிய தொழில்நுட்பம் அறிவை வழங்குதல்.

\

CNC இயந்திரங்கள், சாயங்கள், வடிவமைப்பு சேவைகள் மற்றும் பணிமனை வசதிகள்.

\

துன்டல்உலை வசதி, கரையோர தொழில்நுட்ப பயிற்சி, ஆலோசனை மற்றும் கரையோர சேவைகள்.

\

ஆப்டிகல் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ் சோதனை பொருள் மற்றும் தயாரிப்பு உலேகவியல் சோதனை மற்றும் சரிபார்ப்புள்

\

ரப்பர் பொருட்கள் மேம்பாடு மற்றும் சேவைகள்

\

நிக்கல், துத்தநாகம் மற்றும் செம்பு போன்றவையின் மின் முலாம் சேவைகள்

\

உள்நாட்டு கொதிகலன் மற்றும் அழத்தக் கப்பல் உற்பத்தியாளர்களை மேம்படுத்துதல், வடிவமைப்பு சான்றிதழ் மற்றும் சேனகளைத் தொடங்குதல்.

\

உள்ளுர் மதிப்பு கூட்டு தலில் (LVA) விலைநிர்ணயம்

\

உள்நாட்டு ஆட்டோமொபைல் தொழில் மற்றும் உதிரிபாக உற்பத்தியாளர்களை மேம்படுத்த உதவுங்கள்

\

தொழில்நுட்பப் பயிற்சி மற்றும் ஆலோசனைகள் ஆகிய வசதிகளை வழங்குவதன் முலம் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களை உருவாக்குதள்

\

IDB தொழில்துறைகளில் சேவைகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை வழங்குதல்

\

புதிய தொழில்துறை மண்டலங்களை நிறுவ உதவுதள்

\

துறை அமைச்சகம் மற்றும் பிற அரசு நிறுவனங்களுக்கு தொழில்துறை பொறியியல் பரிந்துரைகள், ஆலோசனைகள் மற்றும் ஆலோசனைகள்

\

IDB மற்றும் பிற அரசு நிறுவனங்களுக்கு மின், சிவில் மற்றும் இயந்திர பொறியியல் சேவைகளை வழங்குதல்

பிரிவுகள்

பிராந்திய அபிவிருத்தி

தொழில்முனைவோர் வளர்ச்சி

தொழில்நுட்ப சேவைகள்

பொறியியல்

தோல் உற்பத்தி

இறப்பர் உற்பத்திகள் அபிவிருத்தி

சந்தைப்படுத்தல்

திட்டமிடல்

தொழில்துறை எஸ்டேட்

சேவை பிரிவுகள்

பொறியியல் பிரிவு சேவைகள்
1.1 தலைமை பொறியாளர் அலுவலகம்
1.1.1 ஹோமோலோகேஷன் தயாரிப்பு சான்றிதழ்கள்
1.1.2 ஹோமோலோகேஷன் தயாரிப்பு அறிக்கைகள்
1.1.3 தொழில்துறை சாத்தியக்கூறு அறிக்கைகள்
1.1.4 இயந்திர மதிப்பீடு அறிக்கைகள்
1.1.5 தொழில்துறை ஆலோசனை
1.1.6 இயந்திரங்கள் மற்றும் ஆலைகளின் செயல்திறனுக்கான மூன்றாம் தரப்பு சான்றிதழாக செயல்படுங்கள்
1.1.7 தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுக்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துங்கள்
1.1.8 ஆர்டர் புக்கிங் மையமாக விரிவாக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பு
1.1.9 விநியோகச் சங்கிலியில் தொழில்துறையினர் மற்றும் முக்கிய பங்குதாரர்களை இணைக்கவும்
1.1.10 IDB மற்றும் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை உருவாக்குங்கள் அவர்களின் தொழில்துறை வெற்றிக்கான தொழில்நுட்பங்கள்
1.1.11 புதிய மற்றும் உலகளாவிய தொழில்துறை வீரர்கள், நிபுணர்கள் மற்றும் SMEகள் மத்தியில் வாய்ப்புகள் மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
1.1.12 பொறியியல் தயாரிப்பு புதுமை மற்றும் முன்மாதிரி மேம்பாடுகளை வலுப்படுத்த அரசு நிறுவனங்களுடனான ஒத்துழைப்பை விரிவாக்குங்கள்
1.1.14 கொதிகலன் மற்றும் அழுத்தக் கப்பல் ஆராய்ச்சி, மேம்பாடு மற்றும் ஒழுங்குமுறை மையம் மூலம் உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களை மேம்படுத்துங்கள்
1.1.14 தொழில்துறையினரின் அறிவு, யோசனைகள் மற்றும் புதுமைகளை அவர்களின் சர்வதேச மற்றும் உள்நாட்டு சக நிறுவனங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக தேசிய உள்நாட்டு உற்பத்தி கண்காட்சியை நடத்த உதவுங்கள்.
1.1.15 மூலோபாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உற்பத்தித் தொழில்களை ஈர்ப்பு, மேம்பாடு மற்றும் உருவாக்கம் ஆகியவற்றில் வரி அமைச்சகத்திற்கு உதவுதல்
1.1.17 துறை அமைச்சகம் மற்றும் பிற அரசு நிறுவனங்களுக்கு தொழில்துறை பொறியியல் பரிந்துரைகள், ஆலோசனைகள் மற்றும் ஆலோசனைகள்
1.1.17 உள்ளூர் மதிப்பு கூட்டுதலில் (LVA) விலை நிர்ணயம் மற்றும் செலவுக்கு உதவுதல்

1.2. பொறியியல் பயிற்சி சேவைகள்
1.2.1 தொழில்துறை பொறியியல் பயிற்சி வகுப்புகள் (IETC)

1.3 பொறியியல் வடிவமைப்பு, சேவைகள்
1.3.1 வடிவமைப்பு ஆலை மற்றும் இயந்திரங்கள்
1.3.2 செயல்முறை பகுப்பாய்வு
1.3.3 இயந்திரங்கள் தயாரிப்பதில் பயிற்சி
1.3.4 செயல்முறை தொழில்நுட்பம் மற்றும் மேம்பாடு பற்றிய தொழில்நுட்ப அறிவு
1.3.5 EV ஆட்டோமொபைல் தொழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் உதவி
1.3.6 உள்நாட்டு ஆட்டோமொபைல் தொழில் மற்றும் உதிரிபாக உற்பத்தியாளர்களை மேம்படுத்துதல்
1.3.7 கொதிகலன் மற்றும் அழுத்தம் கப்பல் வடிவமைப்பு சான்றிதழ் மற்றும் மேம்பாடு
1.3.8 பொறியியல் வரைதல் மற்றும் CAD இல் உதவுங்கள்
1.3.9 நோக்கத்திற்காக இயந்திரங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து செயல்திறனைச் சரிபார்க்க உதவுங்கள்

1.4 பட்டறைகள் சேவைகள்
1.4.1 பொறியியல் பட்டறை சேவைகள்

  1.4.1.1 உலோகக் கூறுகளின் எந்திரம் லேத், அரைத்தல், வடிவமைத்தல் மற்றும் துளையிடுதல்
  1.4.1.2 எஃகு கூறுகளின் வெப்ப சிகிச்சை
  1.4.1.3 மேற்பரப்பு அரைத்தல் மற்றும் உருளை அரைத்தல்
  1.4.1.4 மெட்டல் ஆர்க் மற்றும் ஆக்ஸி-அசிட்டிலீன் வெல்டிங் மூலம் ஃபேப்ரிகேஷன்

1.4.2 இயந்திரசாதன படைப்பாக்கம்
1.4.3 ஒரு கருவி மையமாக சேவை
1.4.4 இயந்திரங்களை நிரலாக்கம், நிறுவுதல் மற்றும் ஆணையிடுதல்

1.5 CNC இயந்திர சேவைகள்
1.5.1 CNC 5 axis Milling & 2 axis Lathe எந்திர சேவைகள்
1.5.2 டை மற்றும் மோல்ட் சேவைகள்
1.5.3 CAD, CAM சேவைகள்
1.5.4 CAD, CAM இல் பயிற்சி

1.6 ஃபவுண்டரி சேவைகள்
1.6.1 தூண்டல் உலை வசதி, உலோக வார்ப்பு

   1.6.1.1 சாம்பல் வார்ப்பிரும்பு கூறுகளின் வார்ப்பு
   1.6.1.2 குழாய் வார்ப்பிரும்பு கூறுகள்
   1.6.1.3 அலுமினியம், தாமிரம், பித்தளை மற்றும் வெண்கலக் கூறுகளின் வார்ப்பு

1.6.2 பேட்டர்ன் மேக்கிங்
1.6.3 மூன்றாம் தரப்பு தயாரிப்பு சான்றிதழ்
1.6.4 பயிற்சி மற்றும் ஆலோசனை
1.6.5 உலோக அடிப்படையிலான இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி பரிந்துரைகள் & உதவி
1.6.6 வரி அமைச்சக உலோக அடிப்படையிலான கோரிக்கைகளுக்கான பரிந்துரைகளை வழங்கவும்
1.6.7 கள ஆய்வுகள்
1.6.8 உலோகம் தொடர்பான தொழில்நுட்ப அறிக்கைகள்
1.6.9 பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் இளங்கலைப் பட்டதாரிகளுக்கு ஃபவுண்டரி செயல்முறை மற்றும் களப் பயணங்களில் வீட்டுப் பயிற்சி

     1.6.9.1 ஃபவுண்டரி ஆண்களுக்கான ஃபவுண்டரி தொழில்நுட்பத்தில் குழு பயிற்சி திட்டம்
     1.6.9.2 நிபுணர்களுக்கான ஃபவுண்டரி தொழில்நுட்பத்தில் குழு பயிற்சித் திட்டம்

    1.6.10 ஃபவுண்டரி கலாச்சாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான பிற சேவைகள்
    1.6.11 அரசாங்கத் துறையில் இறக்குமதி மாற்றீடுகளின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்தல் மற்றும் தனியார் துறையினருக்கு ஆர்டர்களை விநியோகித்தல்
    1.6.12 உலோகம் மற்றும் ஸ்கிராப் நடவடிக்கைகளில் பொறியியல் உதவி.

   1.7 உலோக அறிவியல் சேவைகள்

   1.7.2 ஆப்டிகள் எமிஷன்ஸ் ஸ்பெக்ட்டுரோஸ்போபி சோதனைகள்
   1.7.3. உலோக உற்பத்தி சோதனை மற்றும் நிருப்தி
   1.7.4 உலோக உற்பத்தி வகைகள்

    1.7.4.1 உலோகத்துக்கான கார்பன் சோதனைகள்
    1.7.4.2 விறைப்புத்தன்மை சோதனைகள்
    1.7.4.3 அடையாளங்கள் சோதனைகள்
    1.7.4.4 நீட்டிப்பு சோதனைகள்
    1.7.4.5 மடடிப்பு மற்றும் தொகுத்தள் சோதனை
    1.7.4.6 உலோக அறிவியல் சோதனைகள் உலோகத்துக்கான நூல் கட்டமைப்பு

   1.7.5 கோவ் மோல்ட் அச்சு மனல் சோதனை

    1.7.5.1 வெப்பம் சோதனை
    1.7.5.2 பாதை போதன சோதனை
    1.7.5.3 தொகுத்தள் சோதனை
    1.7.5.4 தானியங்கள் பிரித்துதள் சோதனை
    1.7.5.5 சாபல்ய களிமன் உள்ளடக்கங்கள் சோதனை
    1.7.5.6 செயலில் உள்ள களிமண் உள்ளடக்க சோதனை

  1.8 சிவில் மற்றும் திட்டங்கள் பொறியியல்
  1.8.1 அரசாங்க டெண்டர் நடைமுறைகளுக்கான தொழில்துறையில் உதவி
  1.8.2 தயாரிப்பு விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் BOQகள்
  1.8.3. சிறப்பு அரசாங்க திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் ஆலோசனை செய்தல்
  1.8.4 IDB தொழிற்பேட்டைகளுக்கான சேவைகளை நிர்வகிக்கவும்
  1.8.5 தொழிற்பேட்டைகளில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை வடிவமைத்து மேம்படுத்துதல்
  1.8.6 புதிய தொழிற்பேட்டைகளை அபிவிருத்தி செய்ய வரி அமைச்சகத்திற்கு உதவுதல்

  1.9 சிவில் மற்றும் திட்ட பொறியியல் சேவைகள்
  1.9.1 தொழில்துறை ஆற்றல் தணிக்கையை ஒருங்கிணைத்தல்
  1.9.2 மின் பாதுகாப்பு தணிக்கையை ஒருங்கிணைத்தல்
  1.9.3 தொழிற்பேட்டைகளில் மின்சாரம் தொடர்பான உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை வழங்குதல்
  1.9.4 IDB தொழிற்பேட்டைகளுக்கான மின் சேவைகளை நிர்வகிக்கவும்
  1.9.5 தொழிலதிபர்களுக்கான மின் அறிவு அடிப்படையிலான பட்டறைகள்

  1.10 பொருத்தமான தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மையம் (ATRDC) -பன்னாலா
  1.10.1 பொறியியல் பட்டறை சேவைகள்

   1.10.1.1 உலோகக் கூறுகளின் இயந்திரம் லேத், அரைத்தல், வடிவமைத்தல் மற்றும் துளையிடுதல்
   1.10.1.2 எஃகு கூறுகளின் வெப்ப சிகிச்சை
   1.10.1.3 Surface grinding and cylindrical grindi1.10.1.4 Fabrication by Metal arc and oxy-acetylene welding
   1..10.2 சிறு மற்றும் குறு தொழில்களுக்கான இயந்திரங்கள் உற்பத்தி
   1.10.3 இயந்திர மதிப்பீடு அறிக்கைகள்
   1.10.4 தொழிலதிபர்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோருக்கான பயிற்சித் திட்டங்களை நடத்துதல்

   1.11 பொது சேவை மையம் - மாத்தறை

    1.11.1 பொறியியல் பட்டறை சேவைகள்

     1.11.1.1 உலோகக் கூறுகளின் இயந்திரம் லேத், அரைத்தல், வடிவமைத்தல் மற்றும் துளையிடுதல்
     1.11.1.2 மெட்டல் ஆர்க் மற்றும் ஆக்ஸி-அசிட்டிலீன் வெல்டிங் மூலம் ஃபேப்ரிகேஷன்
     1.11.2 சிறு மற்றும் குறு தொழில்களுக்கான இயந்திரங்கள் உற்பத்தி

   1.12 மின்முலாம் பூசும் மையம் -பேலியகொட
   1.12.1 மின்முலாம் சேவைகள்

    1.12.1.1 பிரகாசமான நிக்கல் குரோம் முலாம்
    1.12.1.2 அமில துத்தநாக முலாம்
    1.12.1.3 பிரகாசமான செப்பு முலாம்
    1.12.1.4 கடினமான குரோமியம் முலாம்
    1.12.1.5 பிரகாசமான தாமிரத்திற்கான பீப்பாய் முலாம்
    1.12.1.6 பிரகாசமான நிக்கலுக்கான பீப்பாய் முலாம்

   1.12.2 எலக்ட்ரோலைட் பகுப்பாய்வு அறிக்கைகள்

    1.12.2.1 Bright nickel plating
    1.12.2.2 அமில செப்பு முலாம்
    1.12.3.3 சயனைடு செப்பு முலாம்
    1.12.4.4 அமில துத்தநாக முலாம்
    1.12.5.5 குரோமியம் முலாம்

   1.12.3 உலோக அடி மூலக்கூறுகளை மெருகூட்டுதல் மற்றும் பஃபிங் செய்தல்
   1.12.4 முலாம் பூசுதல் பிரச்சனைகளை சரிசெய்தல் மற்றும் சரிசெய்தல் பற்றிய ஆலோசனை சேவைகள்

   1.13 பித்தளை பொருட்கள் மையம் - பிலிமத்தலாவ

பிரிவு தொடர்பான விவரங்கள்
தொலைபேசி இலக்கம் - +94 11 2 605 319
மின்னஞ்சல் - idbeng@gmail.com

பிரிவுத் தலைவர்

திரு. டபிள்யூ. ஏ . பி . கே. நிஷாந்த
இயக்குனர் பொறியியல்
CEng, MIESL, MDP, PGD FM (Colombo), BSc Eng. (Hons)
துணை இயக்குநர் ஜெனரல்– மேம்பாடு (சட்டம்)

தலைமை பொறியாளர் அலுவலகம்

இயக்குனர் பொறியியல்

பெயர்‌ : Mr. W.A.P.K. Nishantha
தலைப்பு: Consultancy, Value addition & Feasibility
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 319
நீட்டிப்பு: 136
மின்னஞ்சல் : idbeng@gmail.com

இயந்திர பொறியாளர்

பெயர்‌ : Mr. B.G. Dissanayake
தலைப்பு: Valuation, and Machinery
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 319
நீட்டிப்பு: 137
மின்னஞ்சல் : idbeng@gmail.com

Engineering Assistant

பெயர்‌ : Ms. N. Ishanka L. Aththanayake
தலைப்பு: Orders handling, and Job related
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 326
நீட்டிப்பு: 194
மின்னஞ்சல் : idbeng@gmail.com

வளர்ச்சி அலுவலர்

பெயர்‌ : Mrs. K.M.M Perere
தலைப்பு: Development works
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 319
நீட்டிப்பு: 137
மின்னஞ்சல் : idbeng@gmail.com

Design, Component Manufacturing And Automobile Sector

இயந்திர பொறியாளர்

பெயர்‌ : Mr. M.Buddhika K. Kumara
தலைப்பு: Design, CAD, CAM, Automobile
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 326/7
நீட்டிப்பு: 194
மின்னஞ்சல் : engineering@idb.lk

இயந்திர பொறியாளர்

பெயர்‌ : Mr. D. Sadun T. De Silva
தலைப்பு: Training, and Designing
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 326/7
நீட்டிப்பு: 194
மின்னஞ்சல் : engineering@idb.lk

இயந்திர பொறியாளர்

பெயர்‌ : Mr. T.A. Osadha I. Somarathne
தலைப்பு: Boiler and pressure Vessel
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 326/7
நீட்டிப்பு: 138
மின்னஞ்சல் : engineering@idb.lk

Civil And Projects Sector

Civil Engineer

பெயர்‌ : Mr. K.G. Malsha Praneeth
தலைப்பு: Projects, Civil sector
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 326/7
நீட்டிப்பு: 139
மின்னஞ்சல் : idbengcivil@gmail.com

Quantity Surveyer

பெயர்‌ : Mr. L.T. Manoj Ranasinghe
தலைப்பு: Specifications, BOQs
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 326/7
நீட்டிப்பு: 139
மின்னஞ்சல் : idbengcivil@gmail.com

Electrical and Energy Sector

Electrical Engineer

பெயர்‌ : Mrs. Manushi Kalpage
தலைப்பு: Electrical & Energy sector
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 326/7
நீட்டிப்பு: 138
மின்னஞ்சல் : idbeng.electrical@gmail.com

Engineering Assistant

பெயர்‌ : Mr. N.D.V. Aravinda Jayarathna
தலைப்பு: SSpecifications, BOQs
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 326/7
நீட்டிப்பு: 138
மின்னஞ்சல் : idbeng.electrical@gmail.com

CNC, Die and Mould Services

Engineering Assistant

பெயர்‌ : Mr. D.K.K. Kotagama
தலைப்பு: Trainings, CAD, CAM
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்:
நீட்டிப்பு:
மின்னஞ்சல் : idbeng@gmail.com

Engineering Assistant

பெயர்‌ : Mr. J.P.Dinusha S.M. De Silva
தலைப்பு: Trainings, CNC and machining
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்:
நீட்டிப்பு:
மின்னஞ்சல் : idbeng@gmail.com

Main Workshop at Head Office

இயந்திர பொறியாளர்

பெயர்‌: Mr. R.G. Palitha Pushpakumara
Subject: Machining & Workshop
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 632 486
நீட்டிப்பு: 144
மின்னஞ்சல் :idbeng@gmail.com

Foundry Services

Foundry Engineer

பெயர்‌: Mr. Ruwan Weerasooriya
Subject:  Casting & Foundry
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 886
நீட்டிப்பு: 171
மின்னஞ்சல் : idbfoundry@gmail.com

Foundry Engineer

பெயர்‌: Mr. B. Ajith Kumarasiri
Subject:  Casting & Foundry
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 886
நீட்டிப்பு: 171
மின்னஞ்சல் : idbfoundry@gmail.com

இயந்திர பொறியாளர்

பெயர்‌ Mr. S.D. Viraj Kulasekare
Subject:   Metal & Scrap
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 886
நீட்டிப்பு: 171
மின்னஞ்சல் : idbfoundry@gmail.com

Senior Engineering Assistant

பெயர்‌: Mr. C.L. Kumbukgolla
Subject: Inspections
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 886
நீட்டிப்பு: 171
மின்னஞ்சல் : idbfoundry@gmail.com

Metallurgy Laboratory

Material Engineer

பெயர்‌: Mr. V.S.Chanaka Vithanage
Subject:  Material analysis & trainings
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 886
நீட்டிப்பு: 171
மின்னஞ்சல் : idbfoundry@gmail.com

Senior Laboratory Assistant

பெயர்‌: Mr. W.A.R. Dabarera
Subject: Spectrometer & Metallurgy tests
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 011 2 605 886
நீட்டிப்பு: 171
மின்னஞ்சல் : idbfoundry@gmail.com

Appropriate Technology Research & Development Centre
(Atrdc) – Pannala

இயந்திர பொறியாளர்

பெயர்‌: Mrs. G.G.J.C. Jayawardane
Subject: Machinery, Technology and valuation
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 037 2 246 029
மின்னஞ்சல் : idbatc@gmail.com

Common Service Centre (CSC) – Mathara

இயந்திர பொறியாளர்

பெயர்‌: Mr. G.S. Nanayakkara
Subject: Machinery & Workshop related
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: 041 222 2907
மின்னஞ்சல் : commonservicecentre@gmail.com

Brassware Centre – Pilimathalawa

இயந்திர பொறியாளர்

பெயர்‌திரு. ஆர்.ஜி. பாலித புஷ்பகுமார
Subject: Machining & Workshop
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்:011 2 632 486
நீட்டிப்பு:144
தொலைபேசி இலக்கம்:077 782 5853
மின்னஞ்சல் :idbeng@gmail.com

Rubber Product Development Centre -peliyagoda

துணை இயக்குனர்

பெயர்‌: Mrs. Samangi De Silva
Subject:  Rubber related
அதிகாரபூர்வ தொலைபேசி இலக்கம்: +94112930747
நீட்டிப்பு: 19
தொலைபேசி இலக்கம்: +94705930747
மின்னஞ்சல் : idbpld.rub@gmail.com

ANNOUNCEMENTS
Close