கைத்தோழில் அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கிறோம்

அரசு சான்றளிக்கப்பட்ட தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு ஆலோசகர் பயிற்சியாளராக மாற நீங்கள் ஆர்வமாக உள்ளீர்களா?

இலங்கையில் புதிய தொழில்கள் மற்றும் தற்போதுள்ள வணிகங்களுக்கு எளிதான சூழலை உருவாக்கும் இலக்குடன், தொழில்முயற்சி மேம்பாட்டுப் பயிற்சியாளர்களைப் பயிற்றுவித்து அவர்களை தொழில்முறை தனியார் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு ஆலோசகர்களாக மாற்றுவதற்கு கைத்தொழில் அபிவிருத்திச் சபை செயல்பட்டு வருகிறது.
பட்டம் அல்லது அதற்கு சமமான தகுதி அல்லது வணிக அனுபவம் இருந்தால் நீங்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். பயிற்சியின் பின்னர், இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்திச் சபையில் சான்றளிக்கப்பட்ட தொழில்முயற்சி அபிவிருத்தி ஆலோசகராக உங்களது வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க முடியும்.
பயிற்சிக்குப் பிறகு, நீங்கள் வணிகத் திட்டங்களைத் தயாரிக்கலாம் மற்றும் புதிய வணிக தொடக்கப் பயிற்சியாளராக வணிகம் மற்றும் நிறுவனப் பதிவு குறித்த ஆலோசனைகளை வழங்க முடியும்.
மேலும் தகவலுக்கு அழைக்கவும் 0112632156/ 0717280148 அல்லது ஹாட்லைன் 1995.
உங்கள் விண்ணப்பத்தை அனுப்பவும் idbcedacs@gmail.com