කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ඉංජිනේරු අංශය

මුල් පිටුව >> අංශය >>   Engineering Division
කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු අංශය උපායශීලී නියමු දැක්මක් සහිතව ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ දියුණුවට ඉවහල්වන සුදුසු අනුරූපිත කර්මාන්තයන්හි දියුණුව සඳහා ශිල්පීය සහයෝගය හා දැනුම අසීමිත සේවාවක් ලෙස සපයන ස්වීය හැකියාවෙන් සන්නද්ධ වැදගත් අංශයකි. එහි අපේක්‍ෂිත උපායමාර්ගික අරමුණ වන්නේ තම කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ඒකාන්ත අභිප්‍රායවන රටේ තිරසාර කාර්මික සංවර්ධනයේ දී සවිමත් හස්තයක් වීමයි. තවද එය කර්මාන්තකරුවන්ට ඔවුන්ගේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් සහාය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සහය ලබා දෙන අතරම යොදාගන්නා සම්පත් සාධනීයව ප්‍රශස්ත ප්‍රථිපල අත්පත් වන ලෙස යොදවා ගැනීම පිණිසද අතහිත දෙයි.

මීට අමතරව, ඉංජිනේරු අංශය කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ මූලික නිෂ්පාදන සාධක (කම්කරු ශ්‍රමය, තාක්ෂණය සහ අමුද්‍රව්‍ය ) සම්බන්ධයෙන් ලෝහ සහ ලෝහ නොවන භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ අධ්‍යයන හා පර්යේෂණ කටයුතුවල ද නියැලෙයි. ඉංජිනේරු අංශයේ තවත් ප්‍රමුඛ අරමුණක් වන්නේ සේවා ලාභීන්ගේ හැකියා තත්වයන් හා අපේක්ෂාවන්ට අනුකූලව තරඟකාරී ගෝලීය කාර්මික පරිසරය සමඟ තරඟකාරී වාසි අත්පත් කර ගැනීම තම නිෂ්පාදන වල ගුණාත්මක බව හා ප්‍රමිතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් සියලුම කර්මාන්ත සඳහා වෘත්තීය ඉංජිනේරු විසඳුම් සහ සේවා සැපයීමයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර කාර්මික සහ ආර්ථික ජයග්‍රහණයන් වෙනුවෙන් කැපවූ කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ දැක්ම, මෙහෙවර සහ ඉලක්ක සමඟ අනුගත වන ලෙස ඉංජිනේරු අංශය අත්‍යන්තව අනන්‍ය උපාය මාර්ග සහ අරමුණු ඔස්සේ තම දායකත්වය සපයනු ඇත..

වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක වන සේවා සහ ක්‍රියාකාරකම්

\

දේශීය නිෂ්පාදන සඳහා අනුරූප සහතික, තත්ත්ව සහතික සහ වාර්තා සැපයීම

\

කර්මාන්තයට අදාල ශක්‍යතා වාර්තා සහ තක්සේරු වාර්තා නිකුත් කිරීම

\

ව්‍යාපෘති සැකසීම, ඉදිරිපත් කිරීම, ඇගයීම සහ උපදේශන සේවා

\

යන්ත්‍රෝපකරණ, එම යන්ත්‍රාගාර පරිශ්‍රයන් හි කාර්ය සාධනය සහතික කිරීම සඳහා තෙවන පාර්ශවීය සහතිකකරුවෙකු ලෙස නියෝජනය කිරීම

\

ඕනෑම රජයේ ආයතනයක ඉල්ලීම මත තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු නියෝජනය කිරීම

\

කර්මාන්ත පරිශ්‍ර සහ යාන්ත්‍රික උපකරණ සැලසුම් කිරීම, යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ පුහුණුව ලබාදීම

\

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලි තාක්ෂණය සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ තාක්ෂණික දැනුම ලබා දීම

\

CNC කැපුම් යන්ත්‍ර. ඩයි, සහ මෝල්ඩින් සේවා සහ වැඩමුළු පහසුකම්

\

ප්‍රේරණ උදුන් පහසුකම, වාත්තු තාක්ෂණික පුහුණුව, උපදේශනය, සහ වාත්තු සේවා

\

දෘශ්‍ය විමෝචන වර්ණාවලීක්ෂ පරීක්ෂණය, අමුද්‍රව්‍ය සහ නිෂ්පාදන, ලෝහ ව්‍යුහ පරීක්ෂා කිරීම සහ සත්‍යතා හඳුනාගැනීම.

\

රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සංවර්ධනය සහ සේවා සැපයීම

\

නිකල්, සින්ක්, තඹ ආදී ලෝහයන් හි විද්‍යුත් ආලේපන සේවා

\

ගෘහස්ථ බොයිලේරු සහ පීඩනාගාර ටැංකි නිෂ්පාදකයින් සවිබල ගැන්වීම සහ සැලසුම් සහතික කිරීම සහ සේවා මුලපිරීම්

\

දේශීය අගය එකතු කිරීමේ (LVA) මිල සහ පිරිවැයට සහාය වීම

\

දේශීය මෝටර් රථ කර්මාන්තය සහ සංඝටක කොටස් නිෂ්පාදකයින් නගාසිටුවීමට සහාය වීම

\

පහසුකම් සැපයීම, උසස් තාක්ෂණ පුහුණුව සහ උපදේශනය ආරම්භ කිරීම මගින් කාර්මික ව්‍යවසායකයින් නගාසිටුවීම

\

කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ කර්මාන්තපුරයන්හි සේවා සහ යටිතල පහසුකම් සැපයීම

\

නව කර්මාන්ත කලාප පිහිටුවීමට සහාය වීම.

\

රේඛීය අමාත්‍යාංශ සහ අනෙකුත් රජයේ ආයතන සඳහා කාර්මික ඉංජිනේරු නිර්දේශ, උපදෙස්, සහ උපදේශන

\

කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සහ අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන සඳහා විදුලි, සිවිල් සහ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු සේවා සැපයීම.

අංශ

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන

ව්‍යවසායක සංවර්ධන

තාක්ෂණික සේවා

ඉංජිනේරු

සම් නිෂ්පාදන සහ පාවහන්

රබර් නිෂ්පාදන සංවර්ධනය

අලෙවි

සැලසුම්

කාර්මික ජනපද

සේවා කාණ්ඩ

1.1 ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය
1.1.1 අනුරුපිතතා නිෂ්පාදන සහතික
1.1.3 කර්මාන්ත ශක්‍යතා වාර්තා
1.1.2 අනුරුපිතතා නිෂ්පාදන වාර්තා
1.1.3 කර්මාන්ත ශක්‍යතා වාර්තා
1.1.4 යන්ත්‍රෝපකරණ තක්සේරු වාර්තා
1.1.5 කාර්මික උපදේශනය
1.1.6 යන්ත්‍රෝපකරණ සහ පැලවල ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා තුන්වන පාර්ශ්ව සහතිකකරුවෙකු ලෙස පනත
1.1.7 තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු නියෝජනය කරන්න
1.1.8 ඇණවුම් වෙන්කරවා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස විස්තීරණ සම්බන්ධීකරණය
1.1.9 සැපයුම් දාමයේ කර්මාන්තකරුවන් සහ ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයින් සම්බන්ධ කරන්න
1.1.10 ඔවුන්ගේ කාර්මික සාර්ථකත්වය සඳහා IDB සහ Technoprenures අතර අවබෝධතා ගිවිසුම් වර්ධනය කිරීම
1.1.11 කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් අතර නව සහ ගෝලීය කර්මාන්ත ක්‍රීඩකයින්, විශේෂඥයින් සහ අවස්ථා සහ හොඳම භාවිතයන් හමුවන්න.
1.1.12 ඉංජිනේරු නිෂ්පාදන නවෝත්පාදන සහ මූලාකෘති වර්ධනයන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රජයේ ආයතන සමඟ සහයෝගීතාවය පුළුල් කිරීම
1.1.13 බොයිලේරු සහ පීඩන යාත්‍රා පර්යේෂණ, සංවර්ධන සහ නියාමන මධ්‍යස්ථානය හරහා දේශීය නිෂ්පාදකයින් සවිබල ගැන්වීම
1.1.14 කර්මාන්තකරුවන්ගේ දැනුම, අදහස් සහ නවෝත්පාදන ඔවුන්ගේ ජාත්‍යන්තර සහ දේශීය සගයන් සමඟ බෙදාගැනීම සඳහා ජාතික දේශීය නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වීමට සහාය වීම
1.1.15 උපාය මාර්ගික වශයෙන් වැදගත් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ආකර්ෂණය කර ගැනීම, සංවර්ධනය කිරීම සහ නිර්මාණය කිරීම සඳහා රේඛීය අමාත්‍යාංශයට සහාය වීම
1.1.16 රේඛීය අමාත්‍යාංශයට සහ අනෙකුත් රජයේ ආයතනවලට කාර්මික ඉංජිනේරු නිර්දේශ, උපදෙස්, සහ උපදේශන
1.1.17 දේශීය අගය එකතු කිරීමේදී මිල සහ පිරිවැයට සහාය වීම (LVA)

1.2 ඉංජිනේරු පුහුණු සේවා
1.2.1 කාර්මික ඉංජිනේරු පුහුණු පාඨමාලා (IETC)

1.3 ඉංජිනේරු සැලසුම්, සේවා
1.3.1 සැලසුම් කම්හල් සහ යන්ත්‍රෝපකරණ
1.3.2 ක්‍රියාවලි විශ්ලේෂණය
1.3.3 යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ පුහුණුව
1.3.4. ක්‍රියාවලිය තාක්ෂණය සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ තාක්ෂණික දැනුම
1.3.5. EV ඔටෝමොබයිල් තාක්ෂණ මාර්ගෝපදේශ සහ සහාය
1.3.6 දේශීය මෝටර් රථ කර්මාන්තය සහ සංරචක නිෂ්පාදකයින් සංවර්ධනය කිරීම
1.3.7. බොයිලේරු සහ පීඩන යාත්‍රා සැලසුම් සහතික කිරීම සහ සංවර්ධනය
1.3.8 ඉංජිනේරු ඇඳීම සහ CAD සඳහා සහාය වීම
1.3.9 කාර්යය සඳහා යන්ත්‍රෝපකරණ තෝරා ගැනීමට සහ කාර්ය සාධනය තහවුරු කිරීමට සහාය වීම

1.4 වැඩමුළු සේවා
1.4.1 ඉංජිනේරු වැඩමුළු සේවා

  1.4.1.1 ෙලෝහමය සංරචක පට්ටල, ඇඹරීම, හැඩගැස්වීම සහ විදීම
  1.4.1.2 වානේ සංරචක තාප පිරියම් කිරීම
  1.4.1.3 මතුපිට ඇඹරීම සහ සිලින්ඩරාකාර ඇඹරීම
  1.4.1.4 ලෝහ චාප සහ ඔක්සි-ඇසිටිලීන් වෑල්ඩින් මගින් නිෂ්පාදනය

1.4.2 යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදනය
1.4.3 මෙවලම් මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස සේවය
1.4.4 යන්ත්‍ර ක්‍රමලේඛනය, ස්ථාපනය සහ කොමිස් කිරීම

1.5 CNC යන්ත්‍රකරණ සේවා
1.5.1 CNC 5 axis Milling & 2 axis Lathe යන්ත්‍රෝපකරණ සේවා
1.4.2 ඩයි, සහ අච්චු සේවා
1.5.3 CAD, CAM සේවා
1.5.4 CAD, CAM හි පුහුණුව

1.6 වාත්තු සේවා
1.6.1 ප්‍රේරක උදුන පහසුකම, ලෝහ වාත්තු කිරීම

   1.6.1.1 අළු වාත්තු යකඩ සංරචක වාත්තු කිරීම
   1.6.1.2 ඩක්ටයිල් වාත්තු යකඩ සංරචක
   1.6.1.3 ඇලුමිනියම්, තඹ, පිත්තල සහ ලෝකඩ සංරචක වාත්තු කිරීම

1.6.2 රටා සෑදීම
1.6.3 තෙවන පාර්ශවීය නිෂ්පාදන සහතිකය
1.6.4 පුහුණුව සහ උපදේශනය
1.6.5 ලෝහ මත පදනම් වූ ආනයන සහ අපනයන නිර්දේශ සහ සහාය
1.6.6 රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ ලෝහ පදනම් කරගත් ඉල්ලීම් සඳහා නිර්දේශ සැපයීම
1.6.7 ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ
1.6.8 ලෝහ සම්බන්ධ තාක්ෂණික වාර්තා
1.6.9 අභ්‍යාසලාභීන් සහ උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා වාත්තු ක්‍රියාවලිය සහ ක්ෂේත්‍ර චාරිකා පිළිබඳ ගෘහ පුහුණුව

     1.6.9.1 වාත්තු මෙනුව සඳහා වාත්තු තාක්ෂණය පිළිබඳ කණ්ඩායම් පුහුණු වැඩසටහන
     1.6.9.2 වෘත්තිකයන් සඳහා වාත්තු තාක්ෂණය පිළිබඳ කණ්ඩායම් පුහුණු වැඩසටහන

    1.6.10 වාත්තු සංස්කෘතිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වෙනත් ඕනෑම සේවාවක්
    1.6.11 රජයේ අංශයේ ආනයන ආදේශකවල අවශ්‍යතා සපුරාලීම සහ පුද්ගලික අංශය අතර ඇණවුම් බෙදා හැරීම
    1.6.12 ලෝහ සහ ඉවතලන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ඉංජිනේරු සහාය.

   1.7 ලෝහ විද්‍යාත්මක සේවා

   1.7.2 දෘෂ්‍ය විමෝචන වර්ණාවලීක්ෂ පරීක්ෂණය
   1.7.3. ලෝහමය නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ සහ සත්‍යාපනය
   1.7.4 ලෝහ පරීක්ෂණ වර්ගය

    1.7.4.1 ලෝහ සඳහා කාබන් විශ්ලේෂණ පරීක්ෂණය
    1.7.4.2 දෘඪතා පරීක්ෂණය
    1.7.4.3 ආතන්‍යතා පරීක්ෂණය
    1.7.4.4 දිගු කිරීමේ පරීක්ෂණය
    1.7.4.5 නැමීමේ සහ සම්පීඩන ශක්තිය පරීක්ෂාව
    1.7.4.6 ලෝහ ව්‍යුහවෙදාත්මක පරීක්ෂණ - ලෝහ සඳහා ක්ෂුද්‍ර ව්‍යුහ පරීක්ෂණය

   1.7.5 කෝව මෝල්ඩ් අච්චු වැලි පරීක්ෂණ

    1.7.5.1 තෙතමනය පරීක්ෂාව
    1.7.5.2 පාරගම්‍යතා පරීක්ෂණය
    1.7.5.3 සම්පීඩන පරීක්ෂණය
    1.7.5.4 ධාන්‍ය ප්‍රමාණ වෙන්කරවාලීමේ පරීක්ෂණය
    1.7.5.5 සම්පූර්ණ මැටි අන්තර්ගතය පරීක්ෂණය
    1.7.5.6 සාපල්‍ය මැටි අන්තර්ගතය පරීක්ෂණය

  1.8 සිවිල් සහ ව්‍යපෘති ඉංජිනේරු සේවා
  1.8.1 රජයේ ටෙන්ඩර් පටිපාටි සඳහා කර්මාන්තකරුවනට සහය
  1.8.2 සකස් කිරීමේ පිරිවිතර සහ BOQ ප්‍රමාණ පත්‍ර
  1.8.3. රජයේ විශේෂ ව්‍යපෘති සම්බන්ධීකරණය සහ උපදේශනය
  1.8.4 IDB කර්මාන්තපුරයන් සඳහා සේවා කළමනාකරණය
  1.8.5 කර්මාන්තපුරයන්හි යටිතල පහසුකම් සැලසුම් කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම
  1.8.6 නව කර්මාන්තපුර සංවර්ධනය කිරීමට රේඛීය අමාත්‍යංශයට සහාය වීම

  1.9 සිවිල් සහ ව්‍යපෘති ඉංජිනේරු සේවා
  1.9.1 කාර්මික බලශක්ති විගණනය සම්බන්ධීකරණය කිරීම
  1.9.2 විදුලි ආරක්ෂණ විගණනය සම්බන්ධීකරණය කිරීම
  1.9.3 කර්මාන්තපුරවල විදුලිය සම්බන්ධ යටිතල පහසුකම් සැපයීම
  1.9.4 IDB කර්මාන්තපුර සඳහා විදුලි සේවා කළමනාකරණය
  1.9.5 කර්මාන්තකරුවන් සඳහා විදුලිය හා සම්බන්ධ දැනුම පදනම් කැරගත් වැඩමුළු පැවැත්වීම

  1.10 සුදුසු තාක්ෂණ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන මධ්යස්ථානය (ATRDC) -පන්නල
  1.10.1 ඉංජිනේරු වැඩමුළු සේවා

   1.10.1.1 ලෝහමය සංඝටක කොටස් පට්ටල දැමීම , මිලින් , විදීම හා හැඩ ගැන්වීම
   1.10.1.2 වානේ කොටස් තාප පිරියම් කිරීම
   1.10.1.3 මතුපිට ඇඹරීම සහ සිලින්ඩරාකාර ඇඹරුම් 1.10.1.4 ලෝහ චාප සහ ඔක්සි-ඇසිටිලීන් වෙල්ඩින් මගින් නිෂ්පාදනය
   1..10.2 කුඩා හා ක්ෂුද්‍ර කර්මාන්ත සඳහා යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදනය කිරීම
   1.10.3 යන්ත්‍රෝපකරණ තක්සේරු වාර්තා
   1.10.4 කර්මාන්තකරුවන් සහ ව්‍යවසායකයින් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම

   1.11 පොදු සේවා මධ්‍යස්ථානය - මාතර

    1.11.1 ඉංජිනේරු වැඩමුළු සේවා

     1.11.1.1 ලෝහමය සංඝටක කොටස් පට්ටල දැමීම , මිලින් , විදීම හා හැඩ ගැන්වීම
     1.11.1.2 ලෝහ චාප සහ ඔක්සි-ඇසිටිලීන් වෑල්ඩින් මගින් ලෝහ සංඝටක නිෂ්පාදනය
     1.11.2 ක්ෂුද්‍ර හා කුඩා කර්මාන්ත සඳහා යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදනය කිරීම

   1.12 විද්‍යුත් ආලේපන මධ්යස්ථානය - පෑලියගොඩ
   1.12.1 විදුලි ප්ලේටින් ආලේපන සේවා

    1.12.1.1 දීප්තිමත් නිකල් ක්‍රෝම් ප්ලේටින් ආලේපනය
    1.12.1.2 සින්ක් අම්ල ප්ලේටින් ආලේපනය
    1.12.1.3 දීප්තිමත් තඹ ප්ලේටින් ආලේපනය
    1.12.1.4 දෘඪ ක්‍රෝමියම් ප්ලේටින් ආලේපනය
    1.12.1.5 දීප්තිමත් තඹ සඳහා බැරල් ප්ලේටින් ආලේපනය
    1.12.1.6 දීප්තිමත් නිකල් සඳහා බැරල් ප්ලේටින් ආලේපනය

   1.12.2 ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් විශ්ලේෂණ වාර්තා

    1.12.2.1 දීප්තිමත් නිකල් ආලේපනය
    1.12.2.2 තඹ හා අම්ල ආලේපනය
    1.12.3.3 සයනයිඩ් හා තඹ ආලේපනය
    1.12.4.4 සින්ක් හා අම්ල ආලේපනය
    1.12.5.5 ක්‍රෝමියම් ආලේපනය

   1.12.3 ලෝහ උපස්ථර ඔප දැමීම සහ බෆින් කිරීම
   1.12.4 දෝෂ නිරාකරණය සහ ප්ලේටින් ගැටළු නිවැරදි කිරීම පිළිබඳ උපදේශන සේවා

   1.13පිත්තල භාණ්ඩ මධ්‍යස්ථානය - පිළිමතලාව

අංශයේ සම්බන්ධතා විස්තර
දුරකථනය අංකය – +94 11 2 605 319
විද්‍යුත් තැපෑල - idbeng@gmail.com

අංශ ප්‍රධානී

ඒ.පී.කේ. නිශාන්ත මහතා
අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු
CEng, MIESL, MDP, PGD FM (Colombo), BSc Eng. (ගෞරව)
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් – සංවර්ධන (වැඩ බලන)

ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය

අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු

නම : ඩබ්ලිව්.ඒ.පී.කේ. නිශාන්ත මහතා
විෂය : උපදේශනය, අගය එකතු කිරීම සහ ශක්‍යතාව
දුරකථනය අංකය : 011 2 605 319
දිගුව: 136
විද්‍යුත් තැපෑල: idbeng@gmail.com

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු

නම : බී.ජී. දිසානායක මහතා
විෂය : තක්සේරු කිරීම සහ යන්ත්‍රෝපකරණ
දුරකථනය අංකය : 011 2 605 319
දිගුව: 137
විද්‍යුත් තැපෑල: idbeng@gmail.com

සහකාර ඉංජිනේරු

නම : එන් ඉශංකා එල්. අත්තනායක මෙනවිය
විෂය : ඇණවුම් හැසිරවීම සහ වැඩ සම්බන්ධව
දුරකථනය අංකය : 011 2 605 326
දිගුව: 194
විද්‍යුත් තැපෑල: idbeng@gmail.com

සංවර්ධන නිලධාරී

නම : කේ.එම්.එම් පෙරේරා මහත්මිය
විෂය : සංවර්ධන කටයුතු
දුරකථනය අංකය : 011 2 605 319
දිගුව: 137
විද්‍යුත් තැපෑල: idbeng@gmail.com

සැලසුම්, සංඝටක කොටස් නිෂ්පාදන සහ මෝටර් රථ අංශය

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු

නම කේ. කුමාර මහතා
විෂය : : සැලසුම්, CAD, CAM, මෝටර් රථ
දුරකථනය අංකය : 011 2 605 326/7
දිගුව: 194
විද්‍යුත් තැපෑල: engineering@idb.lk

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු

නම : ඩී. සඳුන් ටී. ද සිල්වා මහතා
විෂය : : පුහුණුව සහ සැලසුම් කිරීම
දුරකථනය අංකය : 011 2 605 326/7
දිගුව: 194
විද්‍යුත් තැපෑල: engineering@idb.lk

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු

නම : ටී.ඒ. ඕෂධ අයි. සෝමරත්න මහතා
විෂය : බොයිලේරු සහ පීඩන යාත්‍රාව
දුරකථනය අංකය : 011 2 605 326/7
දිගුව: 138
විද්‍යුත් තැපෑල: engineering@idb.lk

සිවිල් සහ ව්‍යාපෘති අංශය

සිවිල් ඉංජිනේරු

නම : කේ.ජී. මල්ෂ ප්‍රනීත් මහතා
විෂය : : ව්‍යාපෘති, සිවිල් අංශය
දුරකථනය අංකය : 011 2 605 326/7
දිගුව: 139
විද්‍යුත් තැපෑල: idbengcivil@gmail.com

ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

නම : එල්.ටී. මනෝජ් රණසිංහ මහතා
විෂය : : පිරිවිතර, BOs
දුරකථනය අංකය : 011 2 605 326/7
දිගුව: 139
විද්‍යුත් තැපෑල: idbengcivil@gmail.com

විදුලි හා බලශක්ති අංශය

විදුලි ඉංජිනේරු

නම : මනුෂි කල්පගේ මිය
විෂය : විදුලි හා බලශක්ති අංශය
දුරකථනය අංකය : 011 2 605 326/7
දිගුව: 138
විද්‍යුත් තැපෑල: idbeng.electrical@gmail.com

සහකාර ඉංජිනේරු

නම : එන්.ඩී.වී. අරවින්ද ජයරත්න මහතා
විෂය : SS පිරිවිතර, BOQs
දුරකථනය අංකය : 011 2 605 326/7
දිගුව: 138
විද්‍යුත් තැපෑල: idbeng.electrical@gmail.com

CNC කැපීම්, ඩයි කැපුම් සහ මෝල්ඩින් සේවා

සහකාර ඉංජිනේරු

නම : ඩී.කේ.කේ. කොටගම මහතා
විෂය : : පුහුණුවීම්, CAD, CAM
දුරකථනය අංකය :
දිගුව:
විද්‍යුත් තැපෑල: idbeng@gmail.com

සහකාර ඉංජිනේරු

නම : ජේ.පී. දිනුෂ මහතා , එස්.එම්. ද සිල්වා මහතා
විෂය : පුහුණු, CNC සහ යන්ත්‍රෝපකරණ
දුරකථනය අංකය :
දිගුව:
විද්‍යුත් තැපෑල: idbeng@gmail.com

ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ප්‍රධාන කර්මාන්ත ශාලාව

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු

නම: : ආර්.ජී. පාලිත පුෂ්පකුමාර මහතා
විෂය : යන්ත්‍රෝපකරණ සහ වැඩමුළුව
දුරකථනය අංකය : 011 2 632 486
දිගුව: 144
විද්‍යුත් තැපෑල:idbeng@gmail.com

වාත්තු සේවා

වාත්තු ඉංජිනේරු

නම: රුවන් වීරසූරිය මහතා
විෂය  : වාත්තු කිරීම සහ වාත්තු කිරීම
දුරකථනය අංකය : 011 2 605 886
දිගුව: 171
විද්‍යුත් තැපෑල: idbfoundry@gmail.com

වාත්තු ඉංජිනේරු

නම: බී අජිත් කුමාරසිරි මහතා
විෂය  : වාත්තු කිරීම සහ වාත්තු කිරීම
දුරකථනය අංකය : 011 2 605 886
දිගුව: 171
විද්‍යුත් තැපෑල: idbfoundry@gmail.com

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු

නම : එස්.ඩී. විරාජ් කුලසේකර මහතා
විෂය   ලෝහ සහ සීරීම්
දුරකථනය අංකය : 011 2 605 886
දිගුව: 171
විද්‍යුත් තැපෑල: idbfoundry@gmail.com

ජ්‍යෙෂ්ඨ ඉංජිනේරු සහකාර

නම: : සී.එල්. කුඹුක්ගොල්ල මහතා
විෂය : පරීක්ෂණ
දුරකථනය අංකය : 011 2 605 886
දිගුව: 171
විද්‍යුත් තැපෑල: idbfoundry@gmail.com

ලෝහ විද්‍යාගාරය

ලෝහ ද්‍රව්‍ය ඉංජිනේරු

නම: වී.එස්. චානක විතානගේ මහතා
විෂය  : ලෝහ ද්‍රව්‍ය විශ්ලේෂණය සහ පුහුණුව
දුරකථනය අංකය : 011 2 605 886
දිගුව: 171
විද්‍යුත් තැපෑල: idbfoundry@gmail.com

ජ්‍යෙෂ්ඨ රසායනාගාර සහකාර

නම: ඩබ්ලිව්.ඒ.ආර්. දාබරේරා
විෂය වර්ණාවලිමානය සහ ලෝහ විද්‍යා පරීක්ෂණ
දුරකථනය අංකය : 011 2 605 886
දිගුව: 171
විද්‍යුත් තැපෑල: idbfoundry@gmail.com

යෝග්‍ය තාක්ෂණ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය
(ATRDC) - පන්නල

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු

නම: : ජී.ජී.ජේ.සී. ජයවර්ධන මහත්මිය
විෂය : යන්ත්‍රෝපකරණ, තාක්ෂණය සහ තක්සේරුව
දුරකථනය අංකය : 037 2 246 029
විද්‍යුත් තැපෑල: idbatc@gmail.com

පොදු සේවා මධ්‍යස්ථානය (CSC) - මාතර

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු

නම: : ජී.එස්.නානායක්කාර මහතා
විෂය : යන්ත්‍රෝපකරණ සහ වැඩමුළුව සම්බන්ධ
දුරකථනය අංකය : 041 222 2907
විද්‍යුත් තැපෑල: commonservicecentre@gmail.com

පිත්තල භාණ්ඩ මධ්‍යස්ථානය - පිළිමතලාව

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු

නම: ආර්.ජී. පාලිත පුෂ්පකුමාර මහතා
විෂය : යන්ත්‍රෝපකරණ සහ වැඩමුළුව
දුරකථනය අංකය :011 2 632 486
දිගුව:144
ජංගම සම්බන්ධතා :077 782 5853
විද්‍යුත් තැපෑල:idbeng@gmail.com

රබර් නිෂ්පාදන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය - පෑලියගොඩ

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

නම: සමංගි ද සිල්වා මිය
විෂය  : රබර් සම්බන්ධ
දුරකථනය අංකය : +94112930747
දිගුව: 19
ජංගම සම්බන්ධතා : +94705930747
විද්‍යුත් තැපෑල: idbpld.rub@gmail.com

ANNOUNCEMENTS
Close