கைத்தோழில் அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கிறோம்

Industry 2023 – Kandy Edition

06th to 08th October 2023

 

முகப்பு >>   Industry 2023 – KANDY EDITION

What Is Industry 2023 Kandy ?

The Ministry of Industries has the primary responsibility of promoting the industrial sector in Sri Lanka and the Industrial Development Board (IDB), is the premier government organization for the Industrial development and promotion in the country. Considering the importance of the industrial growth in Sri Lanka, the Ministry of Industries and Industrial Development Board conducted the “Industry 2023”, the National Industry Exhibition from 22nd to 25th June 2023 at BMICH in Colombo with the theme of “Towards export oriented manufacturing economy”. The first regional edition exhibition was conducted successfully from 01st to 03rd September 2023 at the Jaffna Cultural Center, Jaffna.

Industrial Development Board has proudly declared the second regional exhibition. Industry Kandy Edition will be held from 06th October to 8th October 2023 BOGAMBARA OLD PRISON PREMISES AT KANDY. This exhibition will have a participation of the various industry sectors, in addition to covering a wider products and services portfolio during the 03 days of its exposition.

Industrial 2023 Kandy Edition-Exhibition Registration

Exhibition Sponsorship Confirmation - Kandy Edition

தயவுசெய்து pdf-ஐ பதிவிறக்கம் செய்து industry2023sponsors@idb.lk என்ற முகவரிக்கு அனுப்பவும்

Exhibition Booth Reservation - Kandy Edition

Please download the pdf and send the industry2023@idb.lk

The Exhibitors' Catalogue - Kandy Edition

Please download the pdf and send the industry2023@idb.lk

சாவடி வரைபடம்

Contact Details -Industry 2023

முகவரி

615, காலி வீதி, கடுபெத்த,
மொறட்டுவ,
இலங்கை.

Hotline

1995
+94 777 888 170

 

E-Mail Address

industry2023@idb.lk
ANNOUNCEMENTS
Close