கைத்தோழில் அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கிறோம்

தேசிய தொழில் சன்னாம சிறந்த விருது - 2024

25 தொழில் துறைகளை உள்ளடக்கிய சிறிய, நடுத்தர மற்றும் பெரிய அளவிலான தொழில்களில் சிறப்பான பிராண்ட்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

தற்போது விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன
இறுதித் தேதி 29th மார்ச் 2024

கூடுதல் தகவல்கள்
பணிப்பாளர்
தொழில்முனைவோர் மேம்பாட்டு பிரிவு
கைத்தொழில் அபிவிருத்திச் சபை
615, காலி வீதி,
கடுபெட்டா
மொரட்டுவ

தொலைபேசி: 011-2632156
ஹாட்லைன்: 1995
வட்ஸ்ஆப்: 070 5001995
மின்னஞ்சல் - idbcedacs@gmail.com