கைத்தோழில் அபிவிருத்திச் சபைக்கு வரவேற்கிறோம்

பள்ளி தொழில் தொழில் முனைவோர் வட்டங்கள்

பள்ளி தொழில் தொழில் முனைவோர் வட்டங்கள்

 

முகப்பு >>   School Industry Entrepreneurship Circles

பள்ளி தொழில் தொழில் முனைவோர் வட்டங்கள்

இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்திச் சபை, கைத்தொழில் அமைச்சு மற்றும் கல்வி அமைச்சு என்பன இணைந்து மாணவர் தலைமுறையை கைத்தொழில் முயற்சிக்கு வலுவூட்டுவதற்காக பாடசாலை கைத்தொழில் முயற்சியாளர் வட்டங்களை நிறுவும் தேசிய வேலைத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துகின்றன.

பள்ளி மட்டத்தில் தொழில் முனைவோர் வட்டங்களைத் தொடங்குவது நாட்டை ஏற்றுமதி சார்ந்த உற்பத்திப் பொருளாதாரத்தை நோக்கி நகர்த்துவதற்குப் பெரிதும் உதவும்.

திட்டத்தின் நோக்கங்கள்

  1. தேசிய உற்பத்திக்கு தீவிரமாகவும் திறம்படவும் பங்களிக்கக்கூடிய தொழில்முனைவு சார்ந்த மாணவர்களின் தலைமுறையை சமூகமயமாக்க பள்ளிகளை வழிநடத்துதல்.
  2. நாட்டில் தொழில் முனைவோர் கலாச்சாரம் மற்றும் மனநிலையை உருவாக்குதல், இது தொழில்கள் மற்றும் புதிய படைப்புகளை உருவாக்குவதற்கு அவசியமானது.
  3. வேலை வாய்ப்பை எதிர்பார்த்து படிப்பவரையல்ல, நாட்டின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு தரும் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குபவரை பள்ளிகள் மூலம் சமுதாயத்திற்கு கொண்டு வருவது.
  4. சமூகத்தில் எந்தவொரு தனிப்பட்ட பாத்திரத்திலும் வெற்றிகரமாக செயல்படும் திறனை வழங்குவதற்கு தொழில் முனைவோர் திறன்களைப் பெறுதல்.
  5. சவால்களுக்கு பதிலளிக்கக்கூடிய மற்றும் அதை வணிக வாய்ப்பாக மாற்றக்கூடிய ஒரு தன்னம்பிக்கை இலங்கையரை உருவாக்குதல்.

எப்படி செயல்படுத்துவது

மேற்கூறிய நோக்கங்களை அடைவதற்காக, பள்ளி அளவில் தொழில் முனைவோர் வட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டு, அந்த வட்டங்களில் உறுப்பினர்களாக இருக்கும் பள்ளி மாணவர்கள் பல்வேறு செயல்பாடுகள் மூலம் பள்ளியின் போது தொழில் முனைவோர் திறன்களைப் பெறுகின்றனர்.

அந்த பல்வேறு செயல்பாடுகளை மதிப்பீடு செய்வதன் மூலம், அவை படிப்படியாக பைலட் பேட்ஜ், வெண்கல பேட்ஜ், கோல்ட் பேட்ஜ், கோல்ட் மெடல் மற்றும் பிரசிடெண்ட் மெடல் என மேம்படுத்தப்படும்.

இச்செயற்பாடுகள் மூலம் தொழில்முனைவோராக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் பள்ளிப் படிப்பை முடித்தவுடன் வெற்றிகரமான தொழில்முனைவோராகத் தங்கள் சொந்தத் தொழிலைத் தொடங்கி நாட்டின் உற்பத்திப் பொருளாதாரத்திற்கும் வேலையில்லாத் திண்டாட்டத்திற்கும் சிறந்த பங்களிப்பை வழங்குவார்கள்.

அதற்குத் தேவையான உதவிகளை தொழில் வளர்ச்சி வாரியம் தொடர்ந்து வழங்குகிறது.

யார் சேரலாம்?

பள்ளியின் 9ம் வகுப்பு முதல் 13ம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்கள் தொழில்முனைவோர் வட்டங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளப்படுகிறார்கள், மேலும் இந்த விஷயத்தில் ஆர்வமுள்ள தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த மாணவர்களும் பங்கேற்கலாம்.ஒரு வட்டத்திற்கு 15 முதல் 25 வரையிலான குழந்தைகள் தொடர்பு கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

போட்டிகள்

தொழில் முனைவோர் மூலம் நாட்டை வளர்ப்போம் என்ற தொனிப்பொருளில் ஓவியம் மற்றும் கட்டுரைப் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன.

School Industry Entrepreneurship Circles Opening Ceremony

School Entrepreneur Circles Activities

தொடர்பு விபரங்கள்

முகவரி

Entrepreneurship Development Division
615, காலி வீதி, கடுபெத்த,
மொறட்டுவ,
இலங்கை.

Contact No.

+94 11-2605156

 

E-Mail Address

idblibrary1969@gmail.com
ANNOUNCEMENTS
Close