කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

තාක්ෂණික සේවා අංශය

මුල් පිටුව >> අංශය >>   තාක්ෂණික සේවා
තාක්ෂණික සේවා අංශය ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ හි ප්‍රධාන අංශයක් වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත කාර්මික ප්‍රජාව ඇතුළු අනාගත ව්‍යවසායකයින්ට කර්මාන්තයේ ව්‍යාප්තිය, නවීකරණය, විවිධාංගීකරණය සහ ඵලදායිතා වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහාය සපයයි. ඊට අමතරව මෙම අංශය විසින් ව්‍යවසායකයින්ගේ අවශ්‍යතා අනුව ආහාර, රසායනික, තෙල් හා තන්තු, ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සහ පරිගණක තාක්‍ෂණය යන අංශ පහක් මත පදනම් වූ පුහුණු වැඩසටහන්, උපදේශන සේවා සපයයි. තාක්ෂණික සේවාවන් හි අවධානය යොමු කරමින් හැකි උපරිමයෙන් කාර්යක්ෂම, ඵලදායී සහ නව්‍ය ක්‍රමවලින් භෞතික සහ අතථ්‍ය තොරතුරු සම්පත් නතු කර ගැනීම, සංවිධානය කිරීම, සංරක්ෂණය කිරීම, නඩත්තු කිරීම සහ ප්‍රවේශය ලබා දීම මගින් විභව ව්‍යවසායකයින්ට සහාය වීම සිදු කරයි. තාක්ෂණික සේවා අංශයේ හි මූලික පරමාර්ථය වන්නේ ව්‍යවසායකයින්ට සිය කර්මාන්තය ආරම්භයේ සිට අවසන් ක්‍රියාවලිය දක්වා අවශ්‍ය තාක්ෂණික ආධාර හා සහාය සැපයීමත් පවතින කර්මාන්තයන් පුළුල් කිරීම, නවීකරණය, විවිධාංගීකරණය සහ ගුණාත්මකභාවය සහ ඵලදායිතාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා තාක්ෂණික සහායත් ලබා දීමයි.

අංශය මගින් සපයනු ලබන සේවාවන්

\

ආහාර, රසායනික ද්‍රව්‍ය, තෙල් සහ තන්තු, ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සහ ඛනිජ යන ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව තාක්ෂණික පුහුණු වැඩමුළු සහ සහතික කිරීමේ පාඨමාලා පැවැත්වීම.

\

තාක්ෂණික සහාය/උපදේශන සැපයීම.

\

සුදුසු විදේශීය සහ දේශීය තාක්ෂණය අත්පත් කර ගැනීම සහ බෙදා හැරීම.

\

ප්‍රමිති සහතික (GMP, SLS, ISO ආදිය) ලබා ගැනීමට කර්මාන්තවලට සහාය වීම.

\

නිෂ්පාදන ඇසුරුම්කරණය සහ ලේබල් කිරීම වැඩිදියුණු කිරීමට පහසුකම් සැලසීම.

\

නිෂ්පාදන සංවර්ධනය පිළිබඳ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කටයුතු.

\

ප්‍රවර්ධනය සඳහා නිෂ්පාදන හඳුනා ගැනීම.

\

ව්‍යාපාර තොරතුරු සහ සම්බන්ධතා සොයා දීම

\

ආහාර පරීක්ෂා කිරීම සහ වාර්තා කිරීම.

අංශයේ සම්බන්ධතා විස්තර
දුරකථනය අංකය – +94 112 605 278
විද්‍යුත් තැපෑල - tsdidb@gmail.com

අංශ

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන

ව්‍යවසායක සංවර්ධන

තාක්ෂණික සේවා

ඉංජිනේරු

සම් නිෂ්පාදන සහ පාවහන්

රබර් නිෂ්පාදන සංවර්ධනය

අලෙවි

සැලසුම්

කාර්මික ජනපද

සේවා කාණ්ඩ

තාක්ෂණ වැඩමුළු

1.1 ආහාර
1.2 රසායනික
1.3 තෙල් සහ තන්තු
1.4 ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සහ ඛනිජ
1.5 ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ විදුලි

සහතික පාඨමාලා

කිරි සහ කිරි නිෂ්පාදන තාක්ෂණය
කුළුබඩු සැකසුම් තාක්ෂණය
බෝතල් කළ පානීය ජලය

තේ සහ අගය එකතු කිරීමේ තාක්ෂණය
අයඩීකරණය කළ ලුණු නිෂ්පාදනය
පරිගණක දෘඩාංග සහ ජාලකරණය
PLC සහ HMI ක්‍රමලේඛනය - ස්වයංක්‍රීය තාක්‍ෂණය
බතික් තාක්ෂණය
උණ බම්බු සංරක්ෂණ ප්‍රතිකාරය
උණ බම්බු පදනම් කරගත් අත්කම් නිෂ්පාදන
උණ බම්බු ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන
උණ බම්බු මූලාකෘති නිෂ්පාදන

උපදේශනය
2.1 නිෂ්පාදන සහ ක්‍රියාවලි සංවර්ධනය
2.2 ඇසුරුම්කරණය සහ ලේබල් කිරීම
2.3 සහතික කිරීම / වාර්තා
රසායනාගාර සේවා
3.1 පරීක්ෂණ පහසුකම් සහ පුහුණුව
පරිගණක තාක්ෂණය

4.1 පරිගණක දෘඪාංග සහතික පාඨමාලාව

ප්‍රධාන වශයෙන් පාසල් හැරගිය සහ පරිගණක දෘඪාංග තාක්ෂණයට අදාළ වෘත්තියකට පිවිසීමට අපේක්ෂා කරන තරුණ තරුණියන් ඉලක්ක කරගනිමින් පරිගණක දෘඪාංග පාඨමාලා පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු පහසුකම්වලින් පරිගණක විද්‍යාගාරය සමන්විත වේ. ආවරණය වන විෂය ක්ෂේත්‍රවලට ඇතුළත් වන්නේ; පරිගණක එකලස් කිරීම, නඩත්තු කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම, ජාලකරණය සහ දෝශ නිරාකරණය

උණ බම්බු පුහුණු සහ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය
ශ්‍රී ලංකාවේ දැව ආශ්‍රිත කර්මාන්තයේ වෘත්තිකයන්ට සහ අනාගත ව්‍යවසායකයින්ට අවශ්‍ය කුසලතා සහ පුහුණුව ලබා දීම සඳහා IDB UNIDO සමඟ එක්ව 2019 දී අංගසම්පූර්ණ උණ බම්බු නිෂ්පාදන පුහුණු සහ සේවා මධ්‍යස්ථානයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබීය. ගුණාත්මක හස්ත කර්මාන්ත සහ ගෘහ භාණ්ඩ දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළට නිෂ්පාදනය කරන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට මෙමගින් වැඩි අවස්ථා ලබා ගත හැකිය.

  • අනාගත ව්‍යවසායකයින්ට සහ දැනට සිටින කර්මාන්තකරුවන්ට පුහුණුව ලබා දීම.
  • උණ බම්බු ආශ්‍රිත නිපැයුම් කර්මාන්ත, සැකසුම්කරුවන්, වගාකරුවන්, රාජ්‍ය ආයතන, විශ්වවිද්‍යාල අවසන් ගැනුම්කරුවන් අතර සම්බන්ධීකරණය සිදු කරමින් දිවයිනේ උණ බම්බු ආශ්‍රිත කර්මාන්තය පිළිබඳ වැඩි දැනුවත්භාවයක් ඇති කිරීමේ කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස ක්‍රියා කිරීම වාණිජ පිළිගැනීමක් ලබා ගැනීම.
  • ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති, සඟරා, ජර්නල් ඇතුළු උණ බම්බු පිළිබඳ අදාළ තොරතුරු අඩංගු පුස්තකාලයක් පිහිටුවීම
  • මෙම මධ්‍යස්ථානය විවිධ උණ බම්බු නිෂ්පාදන ද ප්‍රදර්ශනය කරනු ඇත.
  • පුහුණු මධ්‍යස්ථානය , විශ්ව විද්‍යාල සහ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය අතර සම්බන්ධතා යා සඳහා පහසුකම් සැලසීම
විශේෂ ව්‍යාපෘති

5.1 කාබනික සහතික කිරීම සඳහා මූල්‍ය සහකාර යෝජනා ක්‍රමය

අංශ ප්‍රධානී

එච්.ඒ.පී ගුණවර්ධන මහතා - අධ්‍යක්ෂ
Bsc

අංශ සාමාජිකයන්

වැඩබලන සහකාර අධ්‍යක්ෂ

නම : ඩබ්ලිව්.යූ.එස්.අල්විස් මිය
විෂය : ආහාර
දුරකථනය අංකය : 011-2605278
දිගුව:197
විද්‍යුත් තැපෑල :uchini@idb.gov.lk

ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන කළමනාකරු

නම : සී.එන්.ගමගේ මිය
විෂය : ආහාර
දුරකථනය අංකය : 011-2605278
දිගුව:151
විද්‍යුත් තැපෑල :nilushiidb@gmail.com

ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන නිලධාරි

නම
විෂය : රසායනික / ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය
දුරකථනය අංකය : 011-2605278
දිගුව:197
විද්‍යුත් තැපෑල :

ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන නිලධාරි

නම : ආර්.පී. නුවන් සංජීව මහතා
විෂය : ආහාර පරීක්ෂාව
දුරකථනය අංකය : 011-2605278
විද්‍යුත් තැපෑල :nuwan.naun.1@gmail.com

ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන නිලධාරි

නම : එච්.ආර්.පරණවිතාන මෙනවිය
විෂය : රසායනික/ඛනිජ
දුරකථනය අංකය : 011-2605278
දිගුව:197
විද්‍යුත් තැපෑල :heshani.idb@gmail.com

ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන නිලධාරි

නම : ඩබ්ලිව්.නුරාෂිනී තක්සලා මහත්මිය
විෂය : රසායනික / ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය
දුරකථනය අංකය : 011-2605278
දිගුව:197
විද්‍යුත් තැපෑල :nurashini.idb@gmail.com

ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන නිලධාරි

නම : සී.ජේ.. කහටපිටිය මෙනවිය
විෂය : තෙල් සහ තන්තු
දුරකථනය අංකය : 011-2605278
විද්‍යුත් තැපෑල :chathuidb@gmail.com

විද්‍යුත් ලෝහාලේපන මධ්‍යස්ථානය - පෑලියගොඩ

ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන කළමනාකරු

නම හසමාලී සමරසිංහ මිය
විෂය : විද්‍යුත් ලෝහාලේපනය
දුරකථනය අංකය : 011-2942364
විද්‍යුත් තැපෑල :epcidb.sl@gmail.com

ANNOUNCEMENTS
Close